Project Management

Bắt đầu với Six Sigma
Trung Nguyen 04/04/2021
Bắt đầu với Six Sigma

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách xác định xem Six Sigma có phù hợp với bạn không? Các phương pháp triển khai Six Sigma.

Hướng dẫn Six Sigma
Trung Nguyen 04/04/2021
Hướng dẫn Six Sigma

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu Six Sigma là gì, các lợi ích của Six Sigma và cách sử dụng Six Sigma trong một tổ chức.

Hướng dẫn Quản lý giá trị thu được (EVM)
Trung Nguyen 04/04/2021
Hướng dẫn Quản lý giá trị thu được (EVM)

Quản lý giá trị thu được (EVM) là một kỹ thuật được sử dụng để theo dõi tiến độ và trạng thái của một dự án và dự báo hiệu suất trong tương lai của dự án.

Hướng dẫn chi tiết về chứng nhận Six Sigma: đai xanh, vàng, đen
Trung Nguyen 18/10/2020
Hướng dẫn chi tiết về chứng nhận Six Sigma: đai xanh, vàng, đen

Six Sigma là một cách tiếp cận quản lý chất lượng giúp loại bỏ các khuyết tật trong sản phẩm và dịch vụ.

Hướng dẫn Phương pháp quản lý Dự án
Trung Nguyen 18/10/2020
Hướng dẫn Phương pháp quản lý Dự án

Một số phương pháp giúp hoàn thành dự án một cách hợp lý hơn từ khi bắt đầu thực hiện đến khi kết thúc.

Phân tích & Quản lý rủi ro trong quản lý dự án
Trung Nguyen 18/10/2020
Phân tích & Quản lý rủi ro trong quản lý dự án

Quản lý rủi ro bao gồm các quá trình tiến hành lập kế hoạch quản lý rủi ro, phân tích rủi ro, xác định và kiểm soát rủi ro trong một dự án.

Kỹ thuật ước tính chi phí dự án & quản lý ngân sách
Trung Nguyen 18/10/2020
Kỹ thuật ước tính chi phí dự án & quản lý ngân sách

Quản lý chi phí là quá trình lập kế hoạch và kiểm soát chi phí của dự án một cách hiệu quả.

Các giai đoạn của vòng đời quản lý dự án
Trung Nguyen 17/10/2020
Các giai đoạn của vòng đời quản lý dự án

Vòng đời dự án là gì? Các giai đoạn của vòng đời quản lý dự án.

Chứng nhận PMP là gì? Chi phí, lợi ích
Trung Nguyen 17/10/2020
Chứng nhận PMP là gì? Chi phí, lợi ích

Chứng nhận PMP là gì? Các chi phí để đạt được chứng nhận PMP là gì? Những lợi ích của chứng nhận PMP?

Project management là gì? Mục tiêu, phương pháp
Trung Nguyen 17/10/2020
Project management là gì? Mục tiêu, phương pháp

Project management là gì? Project là gì? Các mục tiêu và phương pháp trong project management.