Blockchain

Tìm hiểu cách xây dựng Blockchain bằng Python
Trung Nguyen 17/10/2020
Tìm hiểu cách xây dựng Blockchain bằng Python

Cách nhanh nhất để tìm hiểu cách hoạt động của Blockchains là tự tay xây dựng nó.

Hướng dẫn về Blockchain cho người mới bắt đầu: Tìm hiểu công nghệ Blockchain
Trung Nguyen 23/05/2020
Hướng dẫn về Blockchain cho người mới bắt đầu: Tìm hiểu công nghệ Blockchain

Hướng dẫn về Blockchain cho người mới bắt đầu. Tìm hiểu công nghệ Blockchain là gì?

Mã hóa khóa công khai trong Blockchain
Trung Nguyen 23/05/2020
Mã hóa khóa công khai trong Blockchain

Mã hóa khóa công khai trong Blockchain là gì? Hai tính năng quan trọng của mã hóa khóa công khai.

Giới Thiệu Blockchain
Trung Nguyen 31/03/2020
Giới Thiệu Blockchain

Blockchain là gì? Chi tiêu kép là gì? Tại sao blockchain lại được sử dụng trong Bitcoin. Bài viết này sẽ giúp bạn.