Microservices

Sử dụng Envoy Proxy để cải thiện độ tin cậy, bảo mật và khả năng giám sát của Microservices
Trung Nguyen 28/11/2020
Sử dụng Envoy Proxy để cải thiện độ tin cậy, bảo mật và khả năng giám sát của Microservices

Vì sao Envoy proxy được sử dụng trong nhiều dự án thương mại và mã nguồn mở để cải thiện tính bảo mật, độ tin cậy và khả năng giám sát.

Vai trò của Service Mesh và API Gateway trong Microservices
Trung Nguyen 28/11/2020
Vai trò của Service Mesh và API Gateway trong Microservices

Trong bài viết này, tôi sẽ nói chi tiết về Service Mesh (lưới dịch vụ), API Gateway trong Microservices và thảo luận khi nào thì sử dụng chúng.

Kiến ​​trúc microservice: tất cả mọi thứ bạn cần để bắt đầu
Trung Nguyen 24/05/2020
Kiến ​​trúc microservice: tất cả mọi thứ bạn cần để bắt đầu

Tìm hiểu kiến trúc microservice là gì? Ưu điểm và nhược điểm của microservice. Microservice + Docker.

Microservices là gì?
Trung Nguyen 03/05/2020
Microservices là gì?

Microservices là gì? Sự khác nhau giữa kiến trúc microservices và kiến trúc nguyên khối.