Microservices

Xây dựng Microservices bằng ASP.NET Core - Khám phá dịch vụ với Eureka
Trung Nguyen 03/05/2021
Xây dựng Microservices bằng ASP.NET Core - Khám phá dịch vụ với Eureka

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào khám phá dịch vụ (service discovery), đây là một trong những khái niệm cơ bản của kiến ​​trúc dựa trên microservices.

Xây dựng Microservices bằng ASP.NET Core - Định hình kiến trúc Microservices với CQRS và MediatR
Trung Nguyen 03/05/2021
Xây dựng Microservices bằng ASP.NET Core - Định hình kiến trúc Microservices với CQRS và MediatR

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thiết kế kiến trúc bên trong của Microservices với mẫu CQRS và MediatR trong ASP.NET Core.

Xây dựng Microservices bằng ASP.NET Core - Lập kế hoạch
Trung Nguyen 03/05/2021
Xây dựng Microservices bằng ASP.NET Core - Lập kế hoạch

Trong loạt bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các tác vụ điển hình cần thiết để xây dựng giải pháp dựa trên microservices bằng ASP.NET Core.

Sử dụng Envoy Proxy để cải thiện độ tin cậy, bảo mật và khả năng giám sát của Microservices
Trung Nguyen 28/11/2020
Sử dụng Envoy Proxy để cải thiện độ tin cậy, bảo mật và khả năng giám sát của Microservices

Vì sao Envoy proxy được sử dụng trong nhiều dự án thương mại và mã nguồn mở để cải thiện tính bảo mật, độ tin cậy và khả năng giám sát.

Vai trò của Service Mesh và API Gateway trong Microservices
Trung Nguyen 28/11/2020
Vai trò của Service Mesh và API Gateway trong Microservices

Trong bài viết này, tôi sẽ nói chi tiết về Service Mesh (lưới dịch vụ), API Gateway trong Microservices và thảo luận khi nào thì sử dụng chúng.

Kiến ​​trúc microservice: tất cả mọi thứ bạn cần để bắt đầu
Trung Nguyen 24/05/2020
Kiến ​​trúc microservice: tất cả mọi thứ bạn cần để bắt đầu

Tìm hiểu kiến trúc microservice là gì? Ưu điểm và nhược điểm của microservice. Microservice + Docker.

Microservices là gì?
Trung Nguyen 03/05/2020
Microservices là gì?

Microservices là gì? Sự khác nhau giữa kiến trúc microservices và kiến trúc nguyên khối.