Lập Trình C#

Sử dụng chuỗi kết nối Redis-CLI trong StackExchange.Redis
Trung Nguyen 18/10/2021
Sử dụng chuỗi kết nối Redis-CLI trong StackExchange.Redis

Bài viết này sẽ hướng dẫn chúng ta cách viết một phương thức mở rộng để phân tích chuỗi kết nối redis-cli có thể sử dụng với thư viện StackExchange.Redis.

Sử dụng .NET để xác thực JSON bằng lược đồ JSON
Trung Nguyen 17/10/2021
Sử dụng .NET để xác thực JSON bằng lược đồ JSON

JSON được cho là một trong những định dạng dữ liệu phổ biến nhất hiện nay. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách đọc và xác thực JSON bằng lược đồ JSON.

Lấy tên thuộc tính từ biểu thức Lambda trong .NET
Trung Nguyen 16/10/2021
Lấy tên thuộc tính từ biểu thức Lambda trong .NET

Trong bài viết ngắn nhưng có giá trị này, chúng ta sẽ triển khai các phương thức mở rộng cho phép chúng ta truy xuất PropertyInfo từ một biểu thức lambda.

Một số mẹo lập trình thú vị
Trung Nguyen 16/10/2021
Một số mẹo lập trình thú vị

Những mẹo về kỹ thuật lập trình có thể giúp xây dựng một ứng dụng và hy vọng rằng, biết một số mẹo này sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề trong tương lai.

Xây dựng trải nghiệm tìm kiếm trong .NET với Lunr-Core
Trung Nguyen 15/10/2021
Xây dựng trải nghiệm tìm kiếm trong .NET với Lunr-Core

Bài viết này sẽ giúp bạn khám phá Lunr là gì và cách chúng ta có thể sử dụng Lunr-Core để cung cấp trải nghiệm tìm kiếm mạnh mẽ cho người dùng của chúng ta.

Nén chuỗi trong C#
Trung Nguyen 12/10/2021
Nén chuỗi trong C#

Khi sử dụng .NET 5, các nhà phát triển có quyền truy cập vào namespace System.IO.Compression có hai thuật toán GZip và Brotli để nén dữ liệu.

Garbage Collector (GC) trong C#
Trung Nguyen 29/03/2021
Garbage Collector (GC) trong C#

Bạn sẽ tìm hiểu về Garbage Collector (GC) của .NET quản lý việc cấp phát và giải phóng bộ nhớ cho ứng dụng của bạn.

Common Language Runtime (CLR) trong C#
Trung Nguyen 29/03/2021
Common Language Runtime (CLR) trong C#

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Common Language Runtime (CLR) là gì? Cách biên dịch và chạy ứng dụng được viết bằng C#.

Giới thiệu về .NET Framework
Trung Nguyen 29/03/2021
Giới thiệu về .NET Framework

Cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về .NET Framework, để hiểu rõ các thành phần và kiến trúc của .NET Framework.

int[] và int[,] trong C#: Ai nhanh hơn
Trung Nguyen 10/10/2020
int[] và int[,] trong C#: Ai nhanh hơn

Hiểu được sự khác biệt giữa các loại mảng trong C# sẽ giúp bạn chọn cấu trúc dữ liệu chính xác cho mọi trường hợp.

Next