Kubernetes

Sổ tay Kubernetes: Phương pháp triển khai bằng khai báo
Trung Nguyen 30/03/2021
Sổ tay Kubernetes: Phương pháp triển khai bằng khai báo

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng cách tiếp cận khai báo để triển khai ứng dụng trong Kubernetes và sử dụng bảng điều khiển Kubernetes.

Sổ tay Kubernetes: Các khái niệm cơ bản trong Kubernetes
Trung Nguyen 21/03/2021
Sổ tay Kubernetes: Các khái niệm cơ bản trong Kubernetes

Trong hướng dẫn trước bạn đã tìm hiểu về Kubernetes,

Sổ tay Kubernetes: Giới thiệu về Kubernetes
Trung Nguyen 20/03/2021
Sổ tay Kubernetes: Giới thiệu về Kubernetes

Hướng dẫn này giới thiệu về điều phối container và Kubernetes, cài đặt Kubernetes và chạy ứng dụng đầu tiên trong Kubernetes.

Kiến ​​thức cơ bản về Kubernetes
Trung Nguyen 17/03/2021
Kiến ​​thức cơ bản về Kubernetes

Bài viết này hướng dẫn kiến thức cơ bản về Kubernetes như: tạo cụm Kubernetes, triển khai ứng dụng vào cụm, mở rộng quy mô triển khai, cập nhật phiên bản ứng dụng, ...

Tạo cụm Kubernetes bằng Minikube
Trung Nguyen 17/03/2021
Tạo cụm Kubernetes bằng Minikube

Trong hướng dẫn này bạn sẽ tìm hiểu cụm Kubernetes là gì? Minikube là gì? Tạo một cụm Kubernetes bằng Minikube.

Các thành phần của Kubernetes
Trung Nguyen 17/03/2021
Các thành phần của Kubernetes

Khi bạn triển khai Kubernetes, bạn sẽ nhận được một cluster. Một cluster Kubernetes bao gồm một tập hợp các node chạy các ứng dụng được đóng gói.

Kubernetes là gì?
Trung Nguyen 17/03/2021
Kubernetes là gì?

Kubernetes là gì? Kubernetes làm được những gì? Vì sao chúng ta nên sử dụng Kubernetes để triển khai hệ thống phân tán, microservices?