ASP.NET Core MVC

ASP.NET Core vs Go: Hiệu suất HTTP của ai tốt hơn
Trung Nguyen 11/10/2020
ASP.NET Core vs Go: Hiệu suất HTTP của ai tốt hơn

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ so sánh hiệu suất HTTP của ASP.NET Core và Go sử dụng mô hình kiến trúc MVC.

ASP.NET Core Dependency Injection: Best Practice, Mẹo và Thủ Thuật
Trung Nguyen 10/10/2020
ASP.NET Core Dependency Injection: Best Practice, Mẹo và Thủ Thuật

Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ các best practice, mẹo và thủ thuật về việc sử dụng Dependency Injection (DI) trong ứng dụng ASP.NET Core.

View Layout, View Start, View Imports trong ASP.NET Core
Trung Nguyen 10/04/2020
View Layout, View Start, View Imports trong ASP.NET Core

View Layout, View Start, View Imports là gì? Lợi ích và các sử dụng View Layout, View Start, View Imports trong ASP.NET Core.

View trong ASP.NET Core
Trung Nguyen 10/04/2020
View trong ASP.NET Core

Tất tần tật về View, Razor View, Layout View, View Start, View Import, Tag Helpers trong ASP.NET Core MVC.

ActionResult trong ASP.NET Core
Trung Nguyen 10/04/2020
ActionResult trong ASP.NET Core

ActionResult trong ASP.NET Core là gì? Có những loại ActionResult nào? Làm sao để sử dụng ActionResult trong ASP.NET Core.

Routing trong ASP.NET Core
Trung Nguyen 09/04/2020
Routing trong ASP.NET Core

Routing trong ASP.NET Core là gì? Làm sao để cấu hình định tuyến trong ASP.NET Core.

File tĩnh trong ASP.NET Core
Trung Nguyen 08/04/2020
File tĩnh trong ASP.NET Core

Tìm hiểu cách cấu hình middleware StaticFiles để ứng dụng ASP.NET Core tự phục vụ các file tĩnh.

Xử lý Exception trong ASP.NET Core
Trung Nguyen 08/04/2020
Xử lý Exception trong ASP.NET Core

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn biết cách xử lý các exception xảy ra trong ASP.NET Core.

Biến môi trường trong ASP.NET Core
Trung Nguyen 08/04/2020
Biến môi trường trong ASP.NET Core

Biến môi trường là gì? Làm sao để thiết lập và sử dụng biến môi trường trong ASP.NET Core.

Middleware trong ASP.NET Core
Trung Nguyen 08/04/2020
Middleware trong ASP.NET Core

Middleware trong ASP.NET Core là gì? Làm sao để cấu hình sử dụng middleware và tạo các middleware tùy chỉnh trong ASP.NET Core.

Next