Software Architecture

Distributed System: Cơ sở dữ liệu phân tán trong Distributed System
Trung Nguyen 20/11/2020
Distributed System: Cơ sở dữ liệu phân tán trong Distributed System

Sharding là một giải pháp chia nhỏ một database lớn thành nhiều database nhỏ đặt ở nhiều server khác nhau.

Distributed System: Cache trong Distributed System
Trung Nguyen 18/11/2020
Distributed System: Cache trong Distributed System

Caching là cách giúp sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn từ đó giảm chi phí của hệ thống phân tán (Distributed System).

Distributed System: Load balancing trong Distributed System
Trung Nguyen 17/11/2020
Distributed System: Load balancing trong Distributed System

Load Balancing là gì? Load Balancing đóng vai trò như thế nào trong hệ thống phân tán (Distributed System).

Distributed System là gì?
Trung Nguyen 17/11/2020
Distributed System là gì?

Hệ thống phân tán (Distributed System) là gì? Vì sao các hệ thống của doanh nghiệp lớn lại sử dụng Distributed System?

Distributed System toàn tập
Trung Nguyen 17/11/2020
Distributed System toàn tập

Series bài viết trình bày chi tiết các thành phần trong Distributed System và cách triển khai.

Giới thiệu về Software Architecture: Kiến trúc và thiết kế
Trung Nguyen 14/11/2020
Giới thiệu về Software Architecture: Kiến trúc và thiết kế

Software Architecture mô tả các thành phần chính của nó, mối quan hệ và cách chúng tương tác với nhau.