Lập trình Python – 23. Cách sử dụng câu lệnh break và continue trong Lập trinh Python

Chào các bạn đến với COMDY! Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá câu lệnh break và câu lệnh continue trong Python. Hai câu lệnh này sẽ giúp chúng ta làm việc hiệu quả với vòng lặp trong lập trình. Hãy cùng bắt đầu!

Lập trình Python - 23. Cách sử dụng câu lệnh break và continue trong Lập trinh Python
Lập trình Python – 23. Cách sử dụng câu lệnh break và continue trong Lập trinh Python

Câu lệnh break là gì?

Câu lệnh break được sử dụng để kết thúc một vòng lặp sớm hơn dự kiến. Thông thường, chúng ta sẽ có một điều kiện ở bên ngoài vòng lặp, và vòng lặp chỉ tiếp tục thực thi cho đến khi điều kiện đó sai. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể sử dụng câu lệnh break để thoát ra khỏi vòng lặp ngay khi một điều kiện nào đó được thỏa mãn. Điều này rất hữu ích khi chúng ta muốn kết thúc một vòng lặp trong một tình huống cụ thể, mà không cần thực thi các phần còn lại của vòng lặp.

Hãy xem ví dụ sau đây:

for i in range(10):
  if i == 5:
    break
  print(i)

Kết quả sẽ là:

0
1
2
3
4

Trong ví dụ này, chúng ta có một vòng lặp for từ 0 đến 9, nhưng khi i bằng 5, chúng ta sẽ gặp câu lệnh break. Kết quả là vòng lặp sẽ kết thúc ngay lập tức, và câu lệnh print(i) sẽ không được thực thi nữa.

Câu lệnh continue là gì?

Câu lệnh continue được sử dụng để bỏ qua phần còn lại của vòng lặp và tiếp tục với lần lặp tiếp theo. Điều này giúp chúng ta kiểm soát quá trình thực thi của vòng lặp và chỉ thực hiện những công việc cần thiết tại mỗi lần lặp.

Hãy xem ví dụ sau đây:

for i in range(10):
  if i % 2 == 0:
    continue
  print(i)

Kết quả sẽ là:

1
3
5
7
9

Trong ví dụ này, chúng ta có một vòng lặp for từ 0 đến 9. Tuy nhiên, khi i là một số chẵn, chúng ta gặp câu lệnh continue. Kết quả là phần code bên dưới câu lệnh continue sẽ không được thực thi, và vòng lặp sẽ tiếp tục với lần lặp tiếp theo.

Ví dụ ứng dụng

Bây giờ, chúng ta hãy xem một ví dụ cụ thể để hiểu rõ hơn về cách sử dụng câu lệnh break và câu lệnh continue trong Python.

Ví dụ: Chúng ta muốn in ra các số chẵn từ 1 đến 10. Sử dụng vòng lặp for và câu lệnh continue, chúng ta có thể đạt được điều này như sau:

for i in range(1, 11):
  if i % 2 != 0:
    continue
  print(i)

Kết quả sẽ là:

2
4
6
8
10

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng vòng lặp for để lặp qua các số từ 1 đến 10. Tuy nhiên, chỉ khi i là một số lẻ, chúng ta sẽ gặp câu lệnh continue và bỏ qua các số lẻ đó. Kết quả là chúng ta chỉ in ra các số chẵn từ 1 đến 10.

Kết luận

Trên đây là những điều cơ bản về cách sử dụng câu lệnh break và câu lệnh continue trong Python. Hy vọng rằng các bạn đã hiểu rõ cách sử dụng và ứng dụng của hai câu lệnh này trong quá trình lập trình.

Để hiểu thêm về lập trình Python và các chủ đề thú vị khác, hãy truy cập website COMDY. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại trong những bài viết tiếp theo từ COMDY!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *