Lập trình Python – 10. Các toán tử so sánh và logic trong Lập trình Python

Xin chào các bạn! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình học lập trình Python cùng với kênh trai TV. Trong bài học số 10 này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các toán tử so sánh và logic trong lập trình Python.

Đối với người mới bắt đầu, kiến thức về toán tử so sánh và logic là rất quan trọng vì chúng ta sẽ sử dụng chúng trong những câu lệnh điều kiện và vòng lặp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số toán tử so sánh và logic phổ biến trong lập trình Python.

Lập trình Python - 10. Các toán tử so sánh và logic trong Lập trình Python
Lập trình Python – 10. Các toán tử so sánh và logic trong Lập trình Python

Toán tử so sánh

Toán tử so sánh trong Python giống với các toán tử so sánh trong toán học hàng ngày của chúng ta. Ví dụ, để so sánh hai biến x và y, chúng ta có thể sử dụng các toán tử sau:

 • Toán tử “>” để kiểm tra xem x có lớn hơn y hay không.
 • Toán tử “<” để kiểm tra xem x có nhỏ hơn y hay không.
 • Toán tử “==” để kiểm tra xem x có bằng y hay không.
 • Toán tử “!=” để kiểm tra xem x có khác y hay không.

Chúng ta cũng có thể sử dụng các toán tử so sánh khác như “>=”, “<=” để kiểm tra xem x có lớn hơn hoặc bằng y, nhỏ hơn hoặc bằng y hay không.

Toán tử logic

Ngoài ra, trong lập trình Python, chúng ta còn có các toán tử logic để kết hợp nhiều biểu thức so sánh lại với nhau. Các toán tử logic phổ biến trong Python bao gồm:

 • Toán tử “and” để kết hợp các biểu thức so sánh, cần tất cả các biểu thức đều đúng để kết quả là đúng.
 • Toán tử “or” để kết hợp các biểu thức so sánh, chỉ cần một trong các biểu thức là đúng thì kết quả là đúng.
 • Toán tử “not” để phủ định giá trị của một biểu thức, nghĩa là đúng sẽ trả về sai và ngược lại.

Chúng ta có thể kết hợp nhiều biểu thức so sánh và logic lại với nhau để xác định kết quả là đúng hay sai. Qua ví dụ sau đây, ta có thể hiểu rõ hơn:

x = 10
y = 15
z = 8

if x < y and y > z:
  print("x bé hơn y và y lớn hơn z")

if x <= y or y >= z:
  print("x bé hơn hoặc bằng y hoặc y lớn hơn hoặc bằng z")

if not x > y:
  print("Không đúng: x lớn hơn y")

Kết quả khi chạy mã trên sẽ là:

x bé hơn y và y lớn hơn z
x bé hơn hoặc bằng y hoặc y lớn hơn hoặc bằng z

Dễ hiểu và thú vị phải không nào? Với những kiến thức này, chúng ta đã có thể làm việc với các toán tử so sánh và logic trong lập trình Python rất dễ dàng.

Hy vọng rằng các bạn đã nắm bắt được điểm chính và sẽ tiếp tục học tập cùng với COMDY. Hãy để lại comment và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo nhé.

Xem thêm tại đây để khám phá thêm nhiều kiến thức và bài viết hữu ích. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *