Lập trình Python – 18. Giới thiệu vòng lặp for trong lập trình Python

Chào các bạn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vòng lặp for trong lập trình Python. Vòng lặp for là một công cụ mạnh mẽ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và lặp lại một hành động nhiều lần.

Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp những tình huống phải làm lại một công việc nhiều lần. Ví dụ như làm bài tập về nhà, chép phạt, hay các công việc hàng ngày như ăn cơm, ngủ, mở điện thoại ra chơi,… Chúng ta có thể tưởng tượng vòng lặp for trong lập trình như việc lặp lại một hành động nhiều lần mà chúng ta đã quen thuộc.

Trong lập trình Python, chúng ta có 2 cách sử dụng vòng lặp for:

Lập trình Python - 18. Giới thiệu vòng lặp for trong lập trình Python
Lập trình Python – 18. Giới thiệu vòng lặp for trong lập trình Python

Vòng lặp từ 0 đến n-1

Đầu tiên, chúng ta có thể sử dụng vòng lặp for để lặp từ 0 đến n-1, với n là một số nguyên. Ví dụ, nếu chúng ta muốn tính tổng các số từ 0 đến 10, chúng ta có thể làm như sau:

tong = 0
for i in range(11):
    tong += i
print(tong)  # Kết quả: 55

Ở đây, chúng ta sử dụng hàm range() để tạo ra một dãy số từ 0 đến 10. Vòng lặp for sẽ lặp lại các giá trị trong dãy số này và cộng dồn vào biến tong. Cuối cùng, chúng ta in ra giá trị của tong để kiểm tra kết quả.

Vòng lặp tùy chỉnh

Thứ hai, chúng ta có thể sử dụng vòng lặp for để duyệt qua các phần tử trong một danh sách. Ví dụ, nếu chúng ta có một danh sách các màu sắc như sau: colors = ['Red', 'Green', 'Blue'], chúng ta có thể lặp qua các phần tử trong danh sách này như sau:

colors = ['Red', 'Green', 'Blue']
for color in colors:
    print(color)

Kết quả sẽ là:

Red
Green
Blue

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng biến color để lưu trữ giá trị của từng phần tử trong danh sách colors. Vòng lặp for sẽ duyệt qua các phần tử trong danh sách và in ra giá trị của từng phần tử.

Đây chỉ là những ví dụ đơn giản về vòng lặp for trong Python. Trong thực tế, chúng ta có thể sử dụng vòng lặp for để làm nhiều công việc khác nhau tùy thuộc vào bài toán.

Hy vọng rằng qua bài viết này, các bạn đã hiểu thêm về vòng lặp for trong lập trình Python. Hãy áp dụng kiến thức này để thực hiện các tác vụ lặp lại một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về lập trình Python và các khóa học hấp dẫn khác, hãy truy cập COMDY – nền tảng học trực tuyến chất lượng cao.

Hẹn gặp các bạn trong các bài viết tiếp theo! Chúc các bạn thành công trong học tập và công việc!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *