Lập trình Python – 08. Ép kiểu dữ liệu | Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong Lập trình Python

Xin chào các bạn đến với chương trình “Lập trình Python” của KTV! Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách ép kiểu dữ liệu trong Python, tức là chuyển đổi kiểu dữ liệu của biến từ kiểu này sang kiểu khác.

Lập trình Python - 08. Ép kiểu dữ liệu | Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong Lập trình Python
Lập trình Python – 08. Ép kiểu dữ liệu | Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong Lập trình Python

Tại sao chúng ta cần ép kiểu?

Khi làm việc với các biến số trong Python, chúng ta thường phải thực hiện các phép tính và có thể giữa các kiểu dữ liệu khác nhau. Khi đó, chúng ta cần có khái niệm ép kiểu, tức là chuyển dữ liệu của một biến từ kiểu này sang kiểu khác.

Trong Python, có 2 cách để chuyển đổi kiểu dữ liệu. Chúng ta có thể sử dụng chuyển đổi tự động hoặc chuyển đổi rõ ràng.

Chuyển đổi tự động

Chuyển đổi tự động xảy ra khi chúng ta chỉ đơn thuần muốn chuyển dữ liệu của một biến từ kiểu này sang kiểu khác mà không cần phải thực hiện bất kỳ thao tác nào. Python sẽ tự động xử lý việc chuyển đổi này.

Ví dụ, chúng ta có biến a bằng 5 và biến b bằng 2.02.0. Sau đó, chúng ta có biến xe bằng a chia cho b. Nếu chúng ta in giá trị của a, bxe, chúng ta sẽ nhận được kết quả là 5, 2.0 và 2.5 tương ứng.

Chuyển đổi rõ ràng

Chuyển đổi rõ ràng xảy ra khi chúng ta thấy cần phải thực thi việc chuyển đổi kiểu dữ liệu bằng các hàm có sẵn trong Python. Những hàm này dựa trên tên của các kiểu dữ liệu mà chúng ta muốn ép kiểu.

Các hàm chuyển đổi rõ ràng phổ biến trong Python bao gồm:

  • int để chuyển đổi sang kiểu số nguyên
  • float để chuyển đổi sang kiểu số thực
  • str để chuyển đổi sang kiểu chuỗi

Ví dụ, nếu chúng ta muốn ép kiểu biến n sang kiểu chuỗi, chúng ta có thể sử dụng hàm str(n). Tương tự, chúng ta có thể sử dụng các hàm này để chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu khác nhau.

Kết luận

Trên đây là những cách chúng ta có thể ép kiểu dữ liệu trong Python. Chúng ta đã tìm hiểu về chuyển đổi tự động và chuyển đổi rõ ràng, cùng với các hàm chuyển đổi phổ biến.

Hãy nắm vững kiến thức này bằng cách thực hành, và kiến thức sẽ trở thành của bạn. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại trong các bài học tiếp theo!

Xem thêm tại COMDY.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *