Lập trình Python – 24. Kiểu dữ liệu Tuple trong lập trình Python

Xin chào các bạn đến với kênh trai tivi của COMDY! Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về kiểu dữ liệu Tuple trong lập trình Python. Đối với những bạn mới bắt đầu học lập trình, có thể sẽ gặp khó khăn khi tiếp cận với kiểu dữ liệu này. Nhưng đừng lo, hãy lắng nghe và theo dõi đoạn mã dưới đây để có được kiến thức căn bản.

Lập trình Python - 24. Kiểu dữ liệu Tuple trong lập trình Python
Lập trình Python – 24. Kiểu dữ liệu Tuple trong lập trình Python

Kiểu dữ liệu Tuple là gì?

Tuple là một cái chuỗi các phần tử và tương tự như kiểu dữ liệu List chúng ta đã học trước đó. Tuy nhiên, điểm khác biệt của Tuple là các phần tử trong nó là không thể thay đổi. Nó giống như là một hằng số trong lập trình, chúng ta chỉ có thể truy cập và sử dụng các phần tử trong Tuple, nhưng không thể thay đổi giá trị của chúng.

Khai báo và truy cập phần tử trong Tuple

Để khai báo một Tuple, chúng ta sử dụng cặp ngoặc tròn và phân tách các phần tử bằng dấu phẩy như sau:

trai_cay = ('tao', 'chuoi', 'cam', 'man', 'dua hau')

Chúng ta có thể truy cập các phần tử trong Tuple thông qua chỉ mục của chúng. Ví dụ, để lấy ra phần tử tên “tao” trong Tuple, chúng ta sử dụng cú pháp như sau:

print(trai_cay[0])  # Output: tao

Các phép toán và phương thức trên Tuple

Cũng giống như kiểu dữ liệu List, Tuple cũng hỗ trợ một số phép toán và phương thức để xử lý dữ liệu. Dưới đây là một số ví dụ:

Độ dài của Tuple

Để lấy độ dài của một Tuple, chúng ta sử dụng từ khóa len như sau:

print(len(trai_cay))  # Output: 5

Đếm số lần xuất hiện của một phần tử trong Tuple

Để đếm số lần xuất hiện của một phần tử trong Tuple, chúng ta sử dụng từ khóa count như sau:

print(trai_cay.count('tao'))  # Output: 1

Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất trong Tuple

Để tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất trong Tuple chứa các giá trị số, chúng ta sử dụng từ khóa minmax như sau:

so = (1, 2, 3, 4, 5)
print(min(so))  # Output: 1
print(max(so))  # Output: 5

Sắp xếp các phần tử trong Tuple

Để sắp xếp các phần tử trong Tuple theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần, chúng ta sử dụng hàm sorted như sau:

print(sorted(trai_cay))  # Output: ['cam', 'chuoi', 'dua hau', 'man', 'tao']

Kết luận

Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã hiểu về kiểu dữ liệu Tuple trong lập trình Python. Tuple là một công cụ hữu ích để lưu trữ và xử lý dữ liệu. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các phần tử trong Tuple là không thể thay đổi. Chúng ta có thể truy cập và sử dụng các phần tử trong Tuple, nhưng không thể thay đổi giá trị của chúng.

Nếu bạn đang học Python cùng với COMDY, hãy để lại comment phía dưới và chia sẻ những góp ý của bạn. Đừng ngại đặt câu hỏi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng COMDY và hẹn gặp lại trong bài viết kế tiếp!

Xin chào và hẹn gặp lại! COMDY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *