Học PHP Bài 94 – Project thuần phần 3: Kết nối với Database

Học PHP Bài 94 – Project thuần phần 3: Kết nối với Database

Chào các bạn! Trước đó, chúng ta đã hướng dẫn về cách tạo 13 tài sản trong bài trước đúng không? Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục kết nối dữ liệu của data bank với file Index của dự án web bán hàng của chúng ta.

Đầu tiên, chúng ta hãy vào thư mục của chúng ta, sau đó vào thư mục “oxy” và mở file index.php. Đây là file chính của dự án web bán hàng của chúng ta.

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo thêm một file mới trong thư mục “oxy”. Các bạn hãy vào file manager và tạo một file mới với tên là “config.php”. File này sẽ được sử dụng để kết nối với data bank.

Trong file “config.php”, chúng ta sẽ viết các đoạn mã để kết nối với data bank. Đầu tiên, chúng ta cần khai báo các biến để lưu thông tin về máy chủ, tên người dùng và mật khẩu để kết nối. Mặc định, tên người dùng của data bank là “root” và mật khẩu là rỗng. Bạn có thể thay đổi các giá trị này nếu cần.

Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng hàm “mysqli_connect()” để thiết lập kết nối với data bank. Hãy ghi lại các đoạn mã sau đây trong file “config.php”:

<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";

$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password);

if (!$conn) {
    die("Kết nối không thành công: " . mysqli_connect_error());
}

echo "Kết nối thành công!";
?>

Nếu kết nối thành công, bạn sẽ thấy thông báo “Kết nối thành công!” được hiển thị trên trình duyệt.

Bây giờ, chúng ta hãy quay lại file “index.php”. Các bạn có thể sao chép toàn bộ nội dung của file “index.php” cũ và dán vào file mới. Điều này giúp chúng ta giữ nguyên file gốc và chỉnh sửa trong file mới.

Sau đó, chúng ta sẽ gọi file “config.php” vào file “index.php”. Để làm điều này, chúng ta sử dụng câu lệnh “include ‘config.php’;”.

Ứng dụng này cho phép chúng ta kết nối với data bank từ bất kỳ đâu chỉ cần chúng ta có internet. Điều này giúp chúng ta có thể truy cập data bank một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Đây là công đoạn đầu tiên trong quá trình lấy dữ liệu của data bank. Trong các bài tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục học về cách truy vấn dữ liệu và hiển thị nó trên trang web.

Nếu bạn muốn dừng kết nối với data bank, bạn có thể xóa đoạn mã trong file “config.php”. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, chúng ta nên giữ lại nó như vậy.

Chúc các bạn học tập vui vẻ và thành công!


Đấy thôi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành kết nối với data bank trong dự án PHP. Điều này giúp chúng ta có thể lấy dữ liệu từ data bank và sử dụng nó trong ứng dụng của mình.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các bước sau này, hãy tiếp tục theo dõi bài viết của chúng tôi. Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin hữu ích về các bài viết khác của chúng tôi trên COMDY, nơi chúng tôi chia sẻ những kiến thức về lập trình và công nghệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *