Học PHP Bài 47 – Vòng lặp với File

Chào mừng các bạn đến với bài học PHP hôm nay! Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về cách đọc file trong PHP. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ đi sâu hơn vào việc sử dụng vòng lặp để in ra toàn bộ nội dung của file. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết bài học này nhé!

Học PHP Bài 47 - Vòng lặp với File
Học PHP Bài 47 – Vòng lặp với File

Sử dụng vòng lặp để in ra từng dòng trong file

Để thực hiện việc in ra từng dòng trong file, chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp while kết hợp với hàm fgets(). Đầu tiên, chúng ta mở file bằng lệnh fopen() như sau:

$file = fopen("ten_file.txt", "r");

Sau đó, chúng ta sử dụng vòng lặp while để đọc từng dòng trong file:

while (!feof($file)) {
    $line = fgets($file);
    echo $line;
}

Trong đoạn mã trên, chúng ta đọc từng dòng trong file và in ra màn hình bằng lệnh echo. Hãy chú ý là feof() được sử dụng để kiểm tra xem đã đọc đến cuối file chưa.

Thêm xuống dòng và nối chuỗi

Để làm cho đoạn văn bản in ra màn hình dễ đọc hơn, chúng ta có thể thêm ký tự xuống dòng bằng cách sử dụng "n". Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể nối chuỗi bằng dấu chấm (.).

Ví dụ:

while (!feof($file)) {
    $line = fgets($file);
    echo $line . "<br>";
}

Trong đoạn mã trên, chúng ta đã thêm ký tự xuống dòng (<br>) sau mỗi dòng được in ra màn hình.

Kết luận

Qua bài học này, chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng vòng lặp để in ra toàn bộ nội dung của file trong PHP. Bằng cách sử dụng vòng lặp while và hàm fgets(), chúng ta có thể dễ dàng thực hiện việc này.

Đừng quên thực hành và tìm hiểu thêm về các vòng lặp và hàm trong PHP. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về PHP và các ngôn ngữ lập trình khác, hãy ghé thăm website COMDY để có thêm thông tin hữu ích.

Chúc các bạn học tốt và thành công trong việc lập trình PHP!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *