Học PHP Bài 79 – Xoá dữ liệu dữ liệu Mysql

Học PHP Bài 79 – Xoá dữ liệu dữ liệu Mysql

Xóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu MySQL là một kỹ năng quan trọng mà bạn cần phải nắm vững. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách xóa dữ liệu một cách đơn giản và hiệu quả.

Học PHP Bài 79 - Xoá dữ liệu dữ liệu  Mysql
Học PHP Bài 79 – Xoá dữ liệu dữ liệu Mysql

Chuẩn bị

Đầu tiên, hãy mở MySQL Workbench và kết nối với cơ sở dữ liệu của bạn. Sau đó, bạn cần vào phần “Data” và chọn bảng dữ liệu mà bạn muốn xóa.

Cách xóa dữ liệu

Để xóa dữ liệu, bạn chỉ cần nhấp chuột phải vào bảng và chọn “Delete Rows”. Sau đó, bạn có thể chọn một hàng cụ thể để xóa bằng cách nhấn vào nút “Delete” hoặc xóa nhiều hàng cùng lúc bằng cách chọn nhiều hàng và nhấn nút “Delete”.

Nếu bạn muốn xóa hết dữ liệu trong bảng, bạn cũng có thể nhấn nút “Delete All” để xóa toàn bộ dữ liệu.

Xóa dữ liệu bằng code

Ngoài cách truyền thống là sử dụng giao diện MySQL Workbench, bạn cũng có thể xóa dữ liệu bằng cách sử dụng câu lệnh SQL. Hãy tạo một biến $sql và gán giá trị câu lệnh xóa dữ liệu cho nó. Ví dụ:

$sql = "DELETE FROM tablename WHERE condition";

Trong đó, tablename là tên bảng dữ liệu bạn muốn xóa và condition là điều kiện để xác định các hàng cần xóa.

Sau đó, bạn có thể thực thi câu lệnh xóa bằng cách sử dụng hàm mysqli_query() trong PHP.

$result = mysqli_query($conn, $sql);

Lưu ý: Trước khi thực hiện câu lệnh xóa, hãy đảm bảo rằng bạn đã sao lưu dữ liệu quan trọng và tìm hiểu kỹ về câu lệnh xóa để tránh việc xóa nhầm dữ liệu quan trọng.

Kết luận

Việc xóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu MySQL là một kỹ năng quan trọng trong việc quản lý dữ liệu. Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách xóa dữ liệu bằng cách sử dụng MySQL Workbench hoặc thông qua câu lệnh SQL trong PHP. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập COMDY.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *