Học PHP Bài 46 – Đọc file phấn 2

Chào các bạn! Trước đó, chúng ta đã học về cách đọc file trong PHP. Bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá về việc đọc file một cách chuyên nghiệp hơn.

Đầu tiên, để thực hành, các bạn hãy xem lại bài trước để biết cách sử dụng một số hàm cơ bản khi làm việc với file trong PHP.

Bước tiếp theo, chúng ta cần một file Index và một file text được tạo sẵn trong cùng thư mục. File text này có nội dung là “Xin chào!”

Đầu tiên, chúng ta sẽ xóa đoạn code hiện tại và tạo một biến $file để kết nối với file chúng ta muốn làm việc. Bạn có thể tự đặt tên biến theo ý thích.

Tiếp theo, chúng ta sử dụng hàm fopen() để mở file. Tham số đầu tiên là tên file, ở đây là "file.txt". Tham số thứ hai là quyền truy cập, trong trường hợp này chỉ cần quyền đọc file. Bạn có thể thay đổi quyền truy cập tùy ý.

Lưu ý là chúng ta vẫn chưa đọc file ở đây. Chúng ta chỉ thiết lập quyền truy cập đến file. Ngoài ra, nếu có lỗi khi truy cập file, chúng ta cũng sẽ thông báo lỗi.

Tiếp theo, để đọc file, chúng ta sử dụng hàm fgets(). Chúng ta cần truyền hai tham số vào hàm này. Tham số đầu tiên là biến mà chúng ta đã tạo, ở đây là $file. Tham số thứ hai là kích thước file, chúng ta cũng truyền vào biến $file này. Điều này cho phép chúng ta đọc tất cả các dòng trong file.

Vậy là chúng ta đã đọc file thành công và hiển thị nội dung trên trang web. Bài hôm nay chỉ hiển thị nội dung của file, không đếm số ký tự.

Nếu chúng ta muốn đọc từng dòng trong file, chúng ta có thể sử dụng hàm fgets() và lặp lại cho đến khi đọc hết file. Ví dụ, chúng ta có 10 ký tự trong file, khi dùng fgets() chúng ta sẽ hiển thị 10 ký tự ngay tại đây.

Tiếp theo, chúng ta sẽ đóng file để kết thúc việc làm việc với file này. Sử dụng hàm fclose() và truyền biến $file vào hàm này. Điều này cho phép chúng ta đóng file và không làm việc với file này nữa.

Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc đọc file và hiển thị nội dung. Đừng quên kiểm tra kỹ lại code trước khi tiếp tục công việc khác.

Chúc các bạn học tập và thực hành hiệu quả! Nếu có bất kỳ vấn đề gì, hãy để lại comment bên dưới để được hỗ trợ thêm.

Xem thêm:
Học PHP Bài 46 – Đọc file phần 1

Bạn có thể tìm hiểu thêm về COMDY để đọc thêm nhiều bài viết thú vị về lập trình và công nghệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *