Học PHP Bài 30 – Vòng lặp For với Array Phần 2

Học PHP Bài 30 – Vòng lặp For với Array Phần 2

Chào các bạn! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về vòng lặp for trong PHP và áp dụng nó cho mảng.

Học PHP Bài 30 - Vòng lặp For với Array Phần 2
Học PHP Bài 30 – Vòng lặp For với Array Phần 2

Đếm số phần tử trong mảng

Bạn có biết rằng trong PHP, chúng ta có thể sử dụng hàm count() để đếm số phần tử trong một mảng không? Đó chính là điều chúng ta sẽ tìm hiểu ngay bây giờ.

Sử dụng hàm count()

Để sử dụng hàm count(), chúng ta chỉ cần truyền mảng vào bên trong ngoặc đơn. Ví dụ, nếu mảng của chúng ta có 3 giá trị, chúng ta sẽ gọi hàm count() như sau:

$count = count($array);

Hàm count() sẽ trả về giá trị 3, và chúng ta có thể sử dụng biến $count trong các phần code tiếp theo.

Ví dụ với mảng có nhiều giá trị

Như bạn đã biết, chúng ta cũng có thể sử dụng vòng lặp for để duyệt qua từng phần tử trong một mảng. Nhưng nếu mảng của chúng ta có nhiều giá trị hơn thì sao? Đừng lo, chúng ta sẽ cùng xem ví dụ sau đây:

$array = [1, 2, 3, 4];
$count = count($array);

for ($i = 0; $i < $count; $i++) {
    echo $array[$i];
}

Trong ví dụ này, chúng ta có một mảng với 4 giá trị. Chúng ta sử dụng vòng lặp for để duyệt qua từng phần tử trong mảng và hiển thị giá trị tương ứng lên màn hình. Kết quả sẽ là 1234.

Với kiến thức đã học, chúng ta có thể áp dụng vòng lặp for và hàm count() vào các bài tập thực tế khác.

Đó là những gì chúng ta sẽ học trong bài viết hôm nay. Hy vọng các bạn đã hiểu và có thể áp dụng kiến thức này vào công việc của mình.

Hãy tiếp tục theo dõi các bài viết tiếp theo trên cổng thông tin của COMDY để có thêm nhiều kiến thức hữu ích trong lĩnh vực lập trình PHP nhé!

COMDY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *