Học PHP Bài 51 – Upload file cơ bản

Chào các bạn! Hôm nay chúng ta sẽ học về cách upload file trong PHP. Đây là một kỹ thuật rất hữu ích giúp người dùng có thể tải lên hình ảnh hoặc file vào website của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách thực hiện cả hai phần cơ bản và nâng cao của việc upload file trong PHP.

Học PHP Bài 51 - Upload file cơ bản
Học PHP Bài 51 – Upload file cơ bản

Phần cơ bản

Phần cơ bản là khi người dùng tải lên một file, chúng ta chỉ hiển thị thông tin cơ bản của file đó như tên và kích thước. Phần này giúp người dùng có thể xem thông tin về file mà họ đã tải lên. Ở phần này, chúng ta cần tạo một thư mục trên server để lưu trữ các file mà người dùng tải lên vào website của chúng ta.

Phần nâng cao

Phần nâng cao là khi người dùng tải lên một file, chúng ta không chỉ hiển thị thông tin mà còn lưu trữ file đó vào thư mục trên server của chúng ta. Điều này giúp chúng ta có thể sử dụng file đó trong các tác vụ khác trên website của chúng ta.

Để thực hiện việc upload file trong PHP, chúng ta cần làm như sau:

 1. Tạo một form để người dùng có thể chọn file để tải lên.
 2. Xử lý file sau khi người dùng nhấn nút “Gửi”.
 3. Hiển thị thông tin của file và lưu trữ file vào thư mục trên server.

Đầu tiên, chúng ta cần tạo một form trong file HTML. Trong form này, chúng ta cần có một input với thuộc tính type="file" để người dùng có thể chọn file. Sau đó, chúng ta cần tạo một nút “Gửi” để người dùng nhấn khi đã chọn file.

<form action="xu_ly.php" method="POST" enctype="multipart/form-data">
  <input type="file" name="hinh_anh" />
  <input type="submit" value="Gửi" />
</form>

Tiếp theo, chúng ta cần tạo một file xu_ly.php để xử lý file mà người dùng đã chọn. Trong file này, chúng ta cần sử dụng đối tượng $_FILES để lấy thông tin về file và tên file mà người dùng đã chọn. Sau đó, chúng ta có thể sử dụng thông tin này để hiển thị và lưu trữ file.

<?php
if(isset($_FILES['hinh_anh'])){
  $ten_anh = $_FILES['hinh_anh']['name'];
  $duong_dan = 'thu_muc_ngay/' . $ten_anh;

  move_uploaded_file($_FILES['hinh_anh']['tmp_name'], $duong_dan);

  echo "Tên hình ảnh: $ten_anh<br>";
  echo "Kích thước: " . $_FILES['hinh_anh']['size'] . " bytes<br>";
  echo "Đường dẫn: <img src="$duong_dan">";
}
?>

Sau khi xử lý file, chúng ta có thể hiển thị thông tin của file và hiển thị hình ảnh đó. Đồng thời, chúng ta cũng đã lưu trữ file vào thư mục thu_muc_ngay trên server của chúng ta.

Đây là một ví dụ đơn giản về cách upload file cơ bản trong PHP. Hy vọng rằng nội dung bài viết này đã giúp các bạn hiểu thêm về cách thực hiện việc upload file trong PHP.

COMDY là một website chuyên về việc cung cấp kiến thức về lập trình và công nghệ thông tin. Hãy ghé thăm trang web của chúng tôi để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hữu ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *