Học PHP Bài 119 – Lập Trình OOP – Tính kế thừa

Chào mọi người! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá về tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng (OOP) trong PHP. Đơn giản mà nói, kế thừa là việc tạo ra một class mới và class mới này sẽ kế thừa các thuộc tính từ class khác. Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này.

Học PHP Bài 119 - Lập Trình OOP - Tính kế thừa
Học PHP Bài 119 – Lập Trình OOP – Tính kế thừa

Tạo Class và Các Thuộc Tính

Trước hết, chúng ta sẽ tạo một class động vật làm ví dụ. Trong class này, chúng ta sẽ tạo các thuộc tính như mắt, mũi, miệng. Chỉ cần tạo 3 thuộc tính này, nhiều quá thì sẽ rối. Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo một hành động của động vật là ăn.

class DongVat {
  public $mat;
  public $mui;
  public $mieng;

  public function an() {
    echo "Động vật đang ăn.";
  }
}

Kế Thừa Từ Class Động Vật

Sau đó, chúng ta sẽ tạo một class mới, là class con trâu. Class con trâu này sẽ có các thuộc tính như hệ tiêu hoá, chẳng hạn. Thay vì viết lại toàn bộ các thuộc tính, chúng ta có thể kế thừa nhanh chóng bằng cách sử dụng từ khóa extends.

class ConTrau extends DongVat {
  public $heTieuHoa = "Trâu có hệ tiêu hoá phức tạp.";
}

Sử Dụng Class Con Trâu

Giờ đây, chúng ta có class ConTrau mới và nó đã kế thừa từ class DongVat. Ví dụ, chúng ta có thể tạo một đối tượng con trâu và truy cập các thuộc tính như mắt, mũi, và hành động ăn.

$conTrauVang = new ConTrau();
echo $conTrauVang->$mat; // Hiển thị mắt đen
echo $conTrauVang->$mui; // Hiển thị mũi to
$conTrauVang->an(); // Hiển thị đang ăn

Vậy là chúng ta đã thành công truy cập các thuộc tính và hành động của con trâu. Kế thừa là một cách gọn gàng và tiện ích để tạo ra nhiều class, như con chó, con mèo, và nhiều hơn nữa.

Bài viết chỉ giới thiệu cách kế thừa đơn giản, tuy nhiên các bạn có thể tìm hiểu sâu hơn và áp dụng linh hoạt vào các dự án thực tế. Cố gắng thực hành và nắm bắt kiến thức nhé!

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về lập trình và công nghệ, hãy ghé thăm COMDY – nơi chia sẻ những kiến thức thú vị và hữu ích về công nghệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *