Học PHP Bài 88 – Câu lệnh LIMIT trong MySQL

Học PHP Bài 88 – Câu lệnh LIMIT trong MySQL

Chào mừng các bạn đã quay trở lại với COMDY! Trước đó, chúng ta đã học về câu lệnh ORDER BY để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng hoặc giảm dần. Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục với câu lệnh LIMIT trong MySQL.

Học PHP Bài 88 - Câu lệnh LIMIT trong MySQL
Học PHP Bài 88 – Câu lệnh LIMIT trong MySQL

Giới thiệu

Câu lệnh LIMIT được sử dụng để giới hạn số lượng bản ghi được trả về từ cơ sở dữ liệu. Khi sử dụng câu lệnh này, ta có thể chỉ định số lượng bản ghi mà ta muốn hiển thị, đồng thời cũng có thể chỉ định vị trí bắt đầu hiển thị. Điều này rất hữu ích khi chúng ta chỉ muốn hiển thị một phần dữ liệu hoặc khi muốn phân trang trên trang web.

Ví dụ:

SELECT * FROM san_pham LIMIT 10;

Trong ví dụ này, chúng ta chỉ hiển thị ra 10 bản ghi từ bảng san_pham.

Sử dụng câu lệnh LIMIT trong MySQL

Câu lệnh LIMIT được sử dụng phổ biến trong các trang web có nhiều dữ liệu cần hiển thị, như trang sản phẩm của một cửa hàng trực tuyến. Thông thường, trang web chỉ hiển thị một số lượng bản ghi nhất định, ví dụ như 10 sản phẩm đầu tiên, và người dùng có thể nhấn vào nút “Xem thêm” để tải thêm dữ liệu.

Để sử dụng câu lệnh LIMIT, ta chỉ cần thêm nó vào cuối câu truy vấn SQL, đồng thời chỉ định số lượng bản ghi muốn hiển thị. Ví dụ:

SELECT * FROM san_pham LIMIT 10;

Trong ví dụ này, câu lệnh LIMIT 10 đảm bảo rằng chỉ có 10 sản phẩm được hiển thị trên trang web.

Kết luận

Qua bài viết này, các bạn đã nắm được cách sử dụng câu lệnh LIMIT trong MySQL. Câu lệnh này rất hữu ích để giới hạn số lượng bản ghi được hiển thị và phục vụ cho việc phân trang trên các trang web. Hãy thực hành và khám phá thêm về nó để ứng dụng vào các dự án của bạn.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về PHP và các khái niệm liên quan, hãy truy cập COMDY – nơi cung cấp các khóa học chất lượng về lập trình và phát triển web.

Đừng quên theo dõi trang web của chúng tôi để cập nhật những bài viết thú vị và hữu ích khác nhé!

Ảnh minh họa: source

Cùng học và phát triển cùng COMDY!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *