Lập trình Python – 21. Vòng lặp while trong lặp trình Python

Lập trình Python – 21. Vòng lặp while trong lặp trình Python

Xin chào các bạn trẻ đang quay lại với kênh trai tivi! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về vòng lặp trong lập trình Python. Trong bài học này, mình sẽ giới thiệu với các bạn về vòng lặp while và cách sử dụng nó.

Lập trình Python - 21. Vòng lặp while trong lặp trình Python
Lập trình Python – 21. Vòng lặp while trong lặp trình Python

Vòng lặp while và vòng lặp for

Trước khi tìm hiểu về vòng lặp while, hãy nhắc lại về vòng lặp for. Vòng lặp for được sử dụng khi chúng ta biết trước số lần lặp. Ví dụ, nếu chúng ta muốn tính tổng các số từ 1 đến n, trong trường hợp này n là một số đã biết trước, chúng ta có thể sử dụng vòng lặp for để làm điều này.

Trong khi đó, vòng lặp while được sử dụng khi chúng ta không biết trước số lần lặp. Ví dụ, chúng ta muốn nhập một số n và tính tổng các số từ 1 đến n, nhưng chúng ta không biết trước n là bao nhiêu. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp while để thực hiện việc lặp lại một khối lệnh nhiều lần cho đến khi điều kiện không còn đúng.

Cú pháp và cách sử dụng vòng lặp while

Cú pháp của vòng lặp while trong Python như sau:

while condition:
  # Thực hiện các câu lệnh trong khối lệnh này cho đến khi điều kiện không còn đúng

Trong đó, condition là biểu thức điều kiện mà chúng ta sẽ kiểm tra để xác định xem vòng lặp có tiếp tục hay dừng lại hay không.

Hãy xem một ví dụ đơn giản để hiểu rõ hơn về cách sử dụng vòng lặp while:

n = -1
while n <= 0:
  n = int(input("Nhập vào một số nguyên dương: "))

  if n <= 0:
    print("Số bạn nhập không hợp lệ! Vui lòng nhập lại.")

print("Tổng các số từ 1 đến", n, "là", sum(range(1, n+1)))

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng vòng lặp while để yêu cầu người dùng nhập vào một số nguyên dương. Nếu số nhập vào không phải là số nguyên dương, chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập lại cho đến khi số nhập vào hợp lệ. Sau đó, chúng ta tính tổng các số từ 1 đến số nhập vào và in ra kết quả.

Sử dụng từ khóa break

Trong trường hợp chúng ta muốn thoát khỏi vòng lặp while ngay lập tức, chúng ta có thể sử dụng từ khóa break. Ví dụ, nếu chúng ta muốn tính tổng các số từ 1 đến n, nhưng chỉ đến khi tổng vượt quá một giới hạn nào đó, chúng ta có thể sử dụng từ khóa break để thoát ra khỏi vòng lặp.

n = 1
total = 0

while True:
  total += n

  if total > 100:
    break

  n += 1

print("Tổng các số từ 1 đến", n, "vượt quá 100 là", total)

Trong ví dụ này, chúng ta tính tổng các số từ 1 đến n, cho đến khi tổng vượt quá 100. Khi tổng vượt quá 100, chúng ta sử dụng từ khóa break để thoát ra khỏi vòng lặp. Cuối cùng, chúng ta in ra kết quả tổng và số n.

Kết luận

Với sự giúp đỡ của vòng lặp while, chúng ta có thể lặp lại một khối lệnh nhiều lần mà không cần biết trước số lần lặp. Vòng lặp while cũng có thể kết hợp với các từ khóa khác như elsebreak để tăng tính linh hoạt và hiệu quả của chương trình.

Đây là bài học ngắn gọn về vòng lặp while trong lập trình Python. Hy vọng các bạn đã hiểu thêm về cách sử dụng và áp dụng vòng lặp này vào các dự án thực tế của mình. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy ghé thăm website COMDY để có thêm nhiều thông tin hữu ích và các bài viết liên quan khác.

Chúc các bạn học tập vui vẻ và thành công trong việc áp dụng vòng lặp while vào lập trình Python!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *