Học PHP Bài 91 – Tổng kết PHP và MySQL

Học PHP Bài 91 – Tổng kết PHP và MySQL

Chào các bạn! Hôm nay, trong bài học cuối cùng về PHP và MySQL, chúng ta sẽ tổng kết lại kiến thức đã học và tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh.

Học PHP Bài 91 - Tổng kết PHP và MySQL
Học PHP Bài 91 – Tổng kết PHP và MySQL

Kết hợp PHP và MySQL để tạo chức năng trên trang web của chúng ta

Trong quá trình học PHP và MySQL, chúng ta đã làm quen với các câu lệnh đơn giản trong MySQL. Tiếp theo, chúng ta sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng PHP kết hợp với MySQL để tạo ra các chức năng trên trang web của chúng ta, như chức năng tìm kiếm, bình luận, đăng ký và đăng nhập.

Làm ra một sản phẩm hoàn chỉnh

Mục tiêu của chúng ta là tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh với đầy đủ các chức năng cần thiết. Hãy tưởng tượng rằng trang web của chúng ta là một cửa hàng xe tải. Chúng ta sẽ tạo ra sản phẩm này và điều đặc biệt là các chức năng của nó.

Điều quan trọng khi sử dụng kiến thức đã học

Hãy nhớ rằng khi sử dụng PHP và MySQL, chúng ta sẽ áp dụng những kiến thức cơ bản đã học để tạo ra sản phẩm và các chức năng. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng những gì đã học một cách thuần thục và cơ bản.

Đây có thể được coi là một bước hướng dẫn chúng ta cần lưu ý khi tiếp tục học tập và ứng dụng PHP và MySQL vào thực tế.

Trên đây là một tóm tắt về bài học cuối cùng về PHP và MySQL. Chúng ta đã học cách kết hợp PHP và MySQL để tạo ra các chức năng trên trang web của chúng ta và tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Hãy tiếp tục học tập và phát triển kỹ năng để trở thành một chuyên gia về PHP và MySQL.

Để biết thêm thông tin và học tập về PHP và MySQL, hãy truy cập COMDY.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *