Học PHP Bài 103 – Project thuần phần 12: Tạo trang Đăng Nhập

Chào các bạn! Trên hành trình học PHP của chúng ta, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần tạo trang Đăng Nhập. Đây là một phần quan trọng trong quá trình phát triển ứng dụng web, đặc biệt là khi chúng ta muốn xây dựng trang web bán hàng hay cho phép người dùng truy cập vào các phần mục riêng tư.

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một chức năng đăng nhập bằng cách tạo một file login.php. Trước tiên, hãy tạo một file mới và đặt tên là login.php. Sau đó, chúng ta sẽ tạo một form đăng nhập và xử lý dữ liệu từ form này.

Để bắt đầu, chúng ta cần cài đặt các trường và giá trị mặc định cho form đăng nhập. Chúng ta sẽ có các trường tên đăng nhập và mật khẩu. Đặt tên các trường này sao cho dễ nhớ và dễ phân biệt.

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo các hàm và điều kiện để xác minh thông tin đăng nhập. Chúng ta sẽ kiểm tra xem tên đăng nhập và mật khẩu có trùng với thông tin trong cơ sở dữ liệu hay không. Nếu trùng, chúng ta sẽ chuyển người dùng tới trang chính, nếu không trùng, chúng ta sẽ hiển thị thông báo lỗi.

Để đảm bảo tính bảo mật của ứng dụng, chúng ta sẽ mã hóa mật khẩu trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Điều này giúp ngăn chặn việc truy cập trái phép vào thông tin của người dùng.

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo một nút đăng nhập để người dùng có thể gửi thông tin đăng nhập. Đặt tên cho nút này sao cho dễ nhớ và dễ phân biệt với các phần khác trên trang web.

Cuối cùng, hãy kiểm tra xem chức năng đăng nhập này có hoạt động đúng không. Chúng ta cần kiểm tra xem tên đăng nhập và mật khẩu đã nhập vào có trùng với thông tin trong cơ sở dữ liệu không. Nếu trùng, chúng ta gửi người dùng tới trang chính, nếu không trùng, chúng ta hiển thị thông báo lỗi.

Đó là cách chúng ta tạo trang Đăng Nhập trong PHP. Hãy thử bước vào thế giới của lập trình và tạo nên những trang web tuyệt vời nhé!

Để biết thêm thông tin và học các bài viết khác về PHP, hãy truy cập COMDY.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *