Học PHP Bài 87 – Câu lệnh ORDER BY trong MySQL

Học PHP Bài 87 – Câu lệnh ORDER BY trong MySQL

Xin chào bạn! Trước đó, chúng ta đã tìm hiểu về câu lệnh LIKE trong MySQL. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá câu lệnh ORDER BY trong MySQL.

Học PHP Bài 87 - Câu lệnh ORDER BY trong MySQL
Học PHP Bài 87 – Câu lệnh ORDER BY trong MySQL

ORDER BY là gì?

ORDER BY là một câu lệnh được sử dụng để sắp xếp dữ liệu trong MySQL theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Nó cho phép chúng ta hiển thị dữ liệu theo những tiêu chí cụ thể, ví dụ như sắp xếp theo ID, tên hoặc giá của sản phẩm.

Để làm điều này, chúng ta cần biết cú pháp và cách sử dụng câu lệnh ORDER BY trong MySQL.

Cú pháp câu lệnh ORDER BY

Cú pháp của câu lệnh ORDER BY như sau:

SELECT * FROM table_name ORDER BY column_name [ASC|DESC];

Trong đó:

  • SELECT * FROM table_name là câu lệnh truy vấn để lấy dữ liệu từ bảng table_name.
  • ORDER BY column_name chỉ định cột mà chúng ta muốn sắp xếp dữ liệu theo.
  • [ASC|DESC] là tuỳ chọn để sắp xếp theo thứ tự tăng dần (ASC) hoặc giảm dần (DESC).

Ví dụ về câu lệnh ORDER BY

Hãy xem một ví dụ đơn giản để hiểu rõ hơn về cách sử dụng câu lệnh ORDER BY trong MySQL.

Giả sử chúng ta có một bảng sản phẩm với các cột: ID, Tên, và Giá. Bây giờ, chúng ta muốn hiển thị các sản phẩm theo thứ tự giá từ thấp tới cao.

SELECT * FROM products ORDER BY price ASC;

Kết quả sẽ hiển thị các sản phẩm theo thứ tự giá từ thấp tới cao.

Nếu chúng ta muốn hiển thị các sản phẩm theo thứ tự giá từ cao tới thấp, chúng ta chỉ cần thay đổi từ khóa ASC thành DESC.

SELECT * FROM products ORDER BY price DESC;

Điều này sẽ hiển thị các sản phẩm theo thứ tự giá từ cao tới thấp.

Tổng kết

Trên đây là những điều cơ bản về câu lệnh ORDER BY trong MySQL. Chúng ta đã tìm hiểu cách sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần bằng cách sử dụng câu lệnh ORDER BY. Chúng ta có thể áp dụng câu lệnh này để hiển thị dữ liệu theo những tiêu chí cụ thể, ví dụ như giá của sản phẩm.

Để tìm hiểu thêm về MySQL và các câu lệnh khác, hãy truy cập vào COMDY – nơi chia sẻ kiến thức về lập trình và công nghệ. Chúng tôi luôn cập nhật những bài viết hữu ích để bạn có thể dễ dàng nâng cao kỹ năng của mình.

Hãy tiếp tục theo dõi COMDY để không bỏ lỡ những bài viết mới nhất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *