Học PHP Bài 57 – Xoá Cookie

Xin chào các bạn! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về PHP và trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách xoá cookie.

Học PHP Bài 57 - Xoá Cookie
Học PHP Bài 57 – Xoá Cookie

Xoá cookie trong PHP

Trước khi chúng ta bắt đầu, có một điều quan trọng cần lưu ý. Khi bạn tạo ra một cookie, thì nó sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, nếu bạn muốn cookie tồn tại trong 30 ngày, bạn sẽ cần đặt giá trị số vào phần ngày của cookie.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có sẵn giá trị số ngày mà bạn mong muốn. Vì vậy, chúng ta có thể sử dụng một số công thức để tính toán ra giá trị số ngày cần thiết.

Ví dụ, nếu bạn muốn cookie tồn tại trong 10 ngày, bạn có thể lấy giá trị này chia cho 3, tức là 10/3=3.3333. Trong trường hợp này, bạn có thể đặt giá trị số ngày của cookie là 3.

Cách xóa cookie trong PHP

Để xóa một cookie, chúng ta cần sử dụng câu lệnh setcookie với giá trị ngày đã trừ đi. Điều này sẽ khiến cho cookie bị xóa đi ngay lập tức.

Ví dụ, nếu bạn muốn xóa cookie trong vòng 1 tháng, bạn sẽ sử dụng câu lệnh sau:

setcookie('ten_cookie', '', time()-2592000);

Trong đó, giá trị 2592000 là tổng số giây trong 30 ngày. Bằng cách trừ đi giá trị này từ thời gian hiện tại (time()), bạn sẽ xóa cookie đi.

Tóm tắt

Trên đây là cách để xóa cookie trong PHP. Bằng cách sử dụng các công thức đơn giản, bạn có thể chỉ định thời gian tồn tại cho cookie dễ dàng. Và khi bạn muốn xóa cookie, chỉ cần sử dụng câu lệnh setcookie với giá trị ngày đã trừ đi.

Đối với những bạn mới bắt đầu học PHP, đây là một bài học nhỏ về cách xoá cookie. Chúng ta đã hoàn thành bài học này và ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ học về mục tiếp theo.

Nếu bạn quan tâm đến việc học PHP, hãy truy cập vào trang web COMDY để tìm hiểu thêm về các khóa học liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *