Học PHP Bài 86 – Câu lệnh LIKE trong MySQL

Học PHP Bài 86 – Câu lệnh LIKE trong MySQL

Xin chào các bạn! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về câu lệnh LIKE trong MySQL. Đây là một câu lệnh rất hữu ích và chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng nó.

Học PHP Bài 86 - Câu lệnh LIKE trong MySQL
Học PHP Bài 86 – Câu lệnh LIKE trong MySQL

Câu lệnh LIKE là gì?

Câu lệnh LIKE được sử dụng để tìm kiếm các dữ liệu trong cơ sở dữ liệu dựa trên một mẫu ký tự. Ví dụ, nếu bạn nhập một ký tự vào câu lệnh LIKE, nó sẽ hiển thị ra các dữ liệu có chứa ký tự đó. Đây cũng giống như khi bạn tìm kiếm trên Google.

Ví dụ, khi chúng ta tìm kiếm từ “p” trên Google, kết quả sẽ hiển thị ra các dữ liệu có liên quan như “PHP”, “Python”, “JavaScript”, vv.

Cách sử dụng câu lệnh LIKE

Để sử dụng câu lệnh LIKE, chúng ta sẽ cần sử dụng dấu ‘%’ và ‘‘ để tạo mẫu ký tự. Ví dụ: ‘%’ đại diện cho bất kỳ ký tự nào, trong khi ‘‘ đại diện cho một ký tự duy nhất.

Ví dụ, nếu chúng ta muốn tìm kiếm tài khoản có chứa ký tự “ad”, chúng ta có thể viết câu lệnh như sau:

SELECT * FROM tai_khoan WHERE tai_khoan LIKE '%ad%'

Kết quả sẽ hiển thị ra tất cả các tài khoản có chứa ký tự “ad”, như “Nguyễn Linh”, “Anh Hải AD”, “Anh Hà Minh”, vv.

Ứng dụng của câu lệnh LIKE

Câu lệnh LIKE không chỉ có thể được sử dụng để tìm kiếm thông tin trên các trang web như Google, mà còn có thể được áp dụng trong việc tìm kiếm sản phẩm trên các trang thương mại điện tử như Shopee, Lazada, vv.

Ví dụ, nếu bạn muốn tìm các sản phẩm liên quan đến điện thoại, bạn có thể nhập từ khóa “điện thoại” vào câu lệnh LIKE, và kết quả sẽ hiển thị ra các sản phẩm có từ khóa đó.

Kết luận

Hy vọng qua bài học về câu lệnh LIKE trong MySQL này, bạn đã hiểu rõ hơn về cách sử dụng và ứng dụng của nó. Đây là một công cụ hữu ích trong quá trình tạo ra các chức năng của trang web.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các chủ đề liên quan đến PHP và MySQL, hãy ghé thăm COMDY – nơi chia sẻ những kiến thức hấp dẫn về lĩnh vực này.

Chúc các bạn học tập hiệu quả và thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *