Học PHP Bài 82 – Lấy ID dữ liệu Mysql

Học PHP Bài 82 – Lấy ID dữ liệu Mysql

Xin chào các bạn! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về lấy ID dữ liệu trong MySQL. Lấy ID trong MySQL là một công việc quan trọng khi làm việc với cơ sở dữ liệu. ID là một giá trị duy nhất, giúp chúng ta phân biệt các dữ liệu và thực hiện các thao tác chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu. Trong bài học này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy ID dễ dàng và hiệu quả.

Học PHP Bài 82 - Lấy ID dữ liệu  Mysql
Học PHP Bài 82 – Lấy ID dữ liệu Mysql

Bước 1: Kết nối với cơ sở dữ liệu

Trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào, chúng ta cần kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL. Để làm điều này, chúng ta sử dụng câu lệnh include để đưa file kết nối vào chương trình:

<?php
include 'ketnoi.php';
?>

Lưu ý: Với mỗi dự án, chúng ta phải thay đổi thông tin kết nối trong file ketnoi.php cho phù hợp.

Bước 2: Lấy ID từ cơ sở dữ liệu

Tiếp theo, chúng ta sẽ viết câu lệnh SQL để lấy ID từ bảng dữ liệu. Ví dụ, chúng ta có một bảng thành viên, chúng ta sẽ lấy ID từ bảng này:

<?php
$sql = "SELECT id FROM thanhvien";
$result = mysqli_query($conn, $sql);
?>

Trong đoạn mã trên, chúng ta sử dụng câu lệnh SQL "SELECT id FROM thanhvien" để lấy ID từ bảng thanhvien. Sau đó, chúng ta thực thi câu lệnh SQL bằng hàm mysqli_query() và lưu kết quả vào biến $result.

Bước 3: Hiển thị ID lấy được

Cuối cùng, chúng ta sẽ hiển thị ID lấy được ra màn hình để kiểm tra. Để làm điều này, chúng ta sử dụng vòng lặp while để duyệt qua các kết quả và hiển thị từng ID:

<?php
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
    echo "ID: " . $row['id'] . "<br>";
}
?>

Trong đoạn mã trên, chúng ta sử dụng vòng lặp while để duyệt qua từng dòng kết quả từ câu lệnh SQL. Sau đó, chúng ta sử dụng hàm mysqli_fetch_assoc() để lấy dữ liệu từng dòng và hiển thị ID ra màn hình.

Kết luận

Qua bài học này, chúng ta đã nắm được cách lấy ID dữ liệu trong MySQL. Bằng việc lấy ID, chúng ta có thể thực hiện các thao tác chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu một cách dễ dàng. Hy vọng bài học này hữu ích cho các bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment bên dưới. Chúc các bạn thành công!

Đọc thêm các bài viết về công nghệ và phát triển web tại COMDY.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *