Học PHP Bài 69 – Chức năng page_layout

Bạn đã từng thắc mắc khi truy cập vào một trang web và thấy rằng dù bạn điều hướng đến các phần khác nhau trên trang, nội dung vẫn không thay đổi? Ví dụ như khi bạn truy cập vào trang chủ của một trang web bán hàng, bạn muốn xem danh sách sản phẩm hoặc trang liên hệ, nhưng trang vẫn hiển thị nội dung của trang chủ duy nhất và không thay đổi?

Trên thực tế, điều này có thể được giải quyết bằng chức năng page_layout trong PHP. Bằng cách sử dụng page_layout, bạn có thể thay đổi nội dung hiển thị trên trang web dựa vào trang mà người dùng đã thay đổi.

Đầu tiên, để kiểm tra xem trang hiện tại của người dùng là gì, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh switch và kiểm tra giá trị của biến page_layout. Nếu page_layout bằng “trang chủ”, chúng ta sẽ hiển thị nội dung của trang chủ. Tương tự, nếu page_layout bằng “sản phẩm”, chúng ta sẽ hiển thị nội dung của trang sản phẩm.

Để áp dụng chức năng page_layout, chúng ta cần tạo các phần tử HTML tương ứng cho mỗi trang. Ví dụ, nếu chúng ta muốn hiển thị nội dung trang chủ, chúng ta có thể tạo một div để chứa nội dung của trang chủ. Tương tự, chúng ta có thể tạo các div khác cho các trang khác nhau như trang sản phẩm, trang liên hệ, v.v.

Sau khi tạo các phần tử HTML cho các trang, chúng ta chỉ cần sử dụng câu lệnh echo để hiển thị nội dung của trang tương ứng. Ví dụ, nếu page_layout bằng “sản phẩm”, chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh echo để hiển thị nội dung của trang sản phẩm.

Với chức năng page_layout, bạn có thể tạo ra một trang web linh hoạt với nhiều trang khác nhau mà không cần tạo ra các file riêng biệt cho từng trang. Thay vào đó, bạn chỉ cần thiết lập các phần tử HTML và sử dụng chức năng page_layout để hiển thị nội dung tương ứng.

Qua ví dụ trên, bạn đã có cái nhìn tổng quan về cách sử dụng chức năng page_layout trong PHP để tăng cường trải nghiệm người dùng trên trang web. Chức năng này giúp bạn linh hoạt thay đổi nội dung hiển thị dựa vào trang mà người dùng đã thay đổi. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chức năng này và cách áp dụng vào dự án của bạn, hãy tìm hiểu thêm tại COMDY.

Chúng ta hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về chức năng page_layout trong PHP và cách nó có thể tăng cường trải nghiệm người dùng trên trang web của bạn. Hãy áp dụng kiến thức này vào dự án của bạn và tạo ra những trang web hấp dẫn và linh hoạt hơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *