Học PHP Bài 58 – Tạo Session

Chào các bạn! Trong bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về Cookie trong PHP. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về Session trong PHP. Session có chức năng tương tự như Cookie, nhưng được sử dụng để lưu trữ thông tin của người dùng hoặc cấu hình hệ thống người dùng.

Học PHP Bài 58 - Tạo Session
Học PHP Bài 58 – Tạo Session

Vì sao chúng ta cần Session?

Session cho phép lưu trữ thông tin người dùng để sử dụng cho mục đích sau này. Ví dụ, khi chúng ta đăng nhập vào một trang web như YouTube, thông tin đăng nhập của chúng ta sẽ được lưu lại. Khi chúng ta truy cập lại trang YouTube hoặc trang web khác, thông tin đăng nhập của chúng ta sẽ được tự động đăng nhập mà không cần phải nhập lại tài khoản.

Bắt đầu làm việc với Session

Để làm việc với Session trong PHP, chúng ta cần sử dụng hàm session_start(). Hàm này phải được gọi ngay từ đầu trang PHP để bắt đầu phiên làm việc với Session.

Ví dụ, để tạo một session mới, chúng ta sử dụng biến siêu toàn cục $_SESSION. Đầu tiên, chúng ta gán giá trị cho biến session bằng cách sử dụng biểu thức gán (=). Ví dụ:

session_start(); // Khai báo bắt đầu phiên làm việc với Session

$_SESSION['ten'] = 'nem'; // Tạo một Session có tên 'ten' và gán giá trị là 'nem'

Chúng ta có thể kiểm tra xem session đã được tạo thành công hay chưa. Để làm điều này, chúng ta chỉ cần in ra giá trị của session bằng cách sử dụng cú pháp echo. Ví dụ:

session_start(); // Khai báo bắt đầu phiên làm việc với Session

echo $_SESSION['ten']; // In ra giá trị của Session 'ten'

Nếu mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, chúng ta sẽ thấy giá trị của session được hiển thị.

Kết luận

Trên đây là những kiến thức căn bản về tạo và sử dụng session trong PHP. Session là một công cụ hữu ích để lưu trữ thông tin của người dùng và giúp tiết kiệm thời gian cho việc đăng nhập. Hãy tiếp tục theo dõi để khám phá thêm nhiều tính năng hấp dẫn của session trong PHP.

Nếu bạn đang tìm hiểu về PHP và muốn biết thêm về các khóa học, tài liệu và dịch vụ liên quan đến PHP, hãy thăm COMDY ngay!

Chúc các bạn học tập vui vẻ và thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *