Học PHP Bài 48 – Tạo File

Học PHP Bài 48 – Tạo File

Xin chào các bạn! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về làm việc với file trong PHP. Trước đó, chúng ta đã làm quen với việc làm việc với file thông qua việc sử dụng một file đã có sẵn. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ học cách tạo ra một file mới.

Học PHP Bài 48 - Tạo File
Học PHP Bài 48 – Tạo File

Tạo File Mới

Table of Contents

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo ra một biến để lưu đường dẫn và tên của file mà chúng ta muốn tạo. Ví dụ, ta có thể đặt tên file là “wifi.txt”. Lưu ý là file phải có đuôi mở rộng, ví dụ như “.txt”, “.php”,…

Để tạo file mới, chúng ta sử dụng hàm fopen() như sau:

<?php
$file = fopen("wifi.txt", "w");
?>

Trong trường hợp trên, ta đã tạo thành công một file mới có tên là “wifi.txt”. Quyền truy cập vào file này là quyền tạo và ghi (12).

Lưu Ý

Sau khi tạo file, chúng ta cần chạy một trang web hoặc một quá trình nào đó để file được tạo ra hoàn chỉnh. Các bài cũ sẽ không bị ảnh hưởng và file mới sẽ được lưu lại.

Để kiểm tra xem file đã được tạo thành công hay chưa, ta có thể vào thư mục chứa file và kiểm tra đường dẫn của file đó.

Ví dụ, nếu ta tạo file “wifi.txt”, ta có thể vào đường dẫn wifi.tp để kiểm tra.

Lưu ý: Trong trường hợp file của bạn không có đuôi, bạn có thể thêm đuôi bằng cách vào phần “options” và chọn “view”. Sau đó, hãy điền thông số “2” và “123” để hiển thị đuôi file.

Như vậy, chỉ cần một vài bước đơn giản, bạn đã tạo ra một file mới thành công trong PHP. Hãy thử ngay nhé!

Nguồn: COMDY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *