Học PHP Bài 42 – Chức năng tìm kiếm

Chào các bạn! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về một chức năng rất quen thuộc đó là Tìm kiếm. Tìm kiếm giúp chúng ta tra cứu thông tin trên internet hoặc tìm kiếm sản phẩm trên các trang mua sắm như Shopee. Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một chức năng tìm kiếm thông tin với ví dụ về việc tìm kiếm thông tin của học sinh trong một lớp học.

Học PHP Bài 42 - Chức năng tìm kiếm
Học PHP Bài 42 – Chức năng tìm kiếm

Bắt đầu với việc lấy dữ liệu

Đầu tiên, chúng ta cần lấy dữ liệu từ người dùng. Ví dụ, nếu chúng ta muốn tìm kiếm thông tin của học sinh, chúng ta sẽ cần nhập tên của học sinh vào.

$ten = $_POST['ten'];

Sau đó, chúng ta sẽ sử dụng biến $ten để lấy thông tin của học sinh từ cơ sở dữ liệu, ví dụ như năm sinh và nghề nghiệp.

Xử lý trường hợp có dữ liệu

Nếu người dùng nhập tên của học sinh và có thông tin về học sinh đó, chúng ta sẽ hiển thị thông tin này.

if ($ten == "thương") {
  echo "Tên: Thương";
  echo "Năm sinh: 1990";
  echo "Nghề nghiệp: Quản lý";
}

if ($ten == "hùng") {
  echo "Tên: Hùng";
  echo "Năm sinh: 1993";
  echo "Nghề nghiệp: Lập trình";
}

if ($ten == "dương") {
  echo "Tên: Dương";
  echo "Năm sinh: 1991";
  echo "Nghề nghiệp: Thiết kế";
}

Xử lý trường hợp không có dữ liệu

Nếu người dùng không nhập tên hoặc tên không tồn tại trong danh sách học sinh, chúng ta sẽ hiển thị thông báo không tìm thấy thông tin.

if ($ten != "thương" && $ten != "hùng" && $ten != "dương") {
  echo "Không tìm thấy thông tin!";
}

Vậy là chúng ta đã hoàn thành chức năng tìm kiếm thông tin đơn giản này. Hãy thực hành và tận hưởng quá trình học của mình!

Để biết thêm thông tin về lập trình PHP và các chức năng khác, hãy truy cập COMDY – nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm lập trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *