Học PHP Bài 38 – Lấy dữ liệu Form

Chào các bạn thân yêu! Hôm nay chúng ta sẽ học về cách lấy dữ liệu từ form trong PHP. Khi người dùng nhập liệu vào form, làm thế nào để chúng ta có thể lấy được dữ liệu đó? Đó là nội dung của bài học hôm nay.

Học PHP Bài 38 -  Lấy dữ liệu Form
Học PHP Bài 38 – Lấy dữ liệu Form

Bắt đầu lấy dữ liệu từ form

Đầu tiên, chúng ta cần tạo một file index.php và file xuly.php để xử lý dữ liệu. File index.php sẽ chứa form, và khi người dùng nhấn submit, dữ liệu sẽ được gửi đến file xuly.php để xử lý.

Để xử lý dữ liệu form, chúng ta cần sử dụng phương thức POST. Trong file xuly.php, chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh $_POST để lấy dữ liệu từ form.

Ví dụ, nếu chúng ta muốn lấy dữ liệu từ ô nhập tên và email, chúng ta có thể sử dụng như sau:

$ten = $_POST['ten'];
$email = $_POST['email'];

Sau đó, chúng ta có thể hiển thị dữ liệu đã lấy được bằng cách sử dụng câu lệnh echo:

echo "Tên: " . $ten . "<br>";
echo "Email: " . $email;

Sự khác nhau giữa phương thức POST và GET

Trước khi kết thúc bài học, chúng ta cùng so sánh sự khác nhau giữa phương thức POST và GET. Khi chúng ta sử dụng phương thức POST, dữ liệu được gửi đi mà không hiển thị trên thanh địa chỉ trình duyệt. Điều này làm cho phương thức POST an toàn hơn, vì dữ liệu không được hiển thị công khai trên trình duyệt.

Trong khi đó, phương thức GET hiển thị dữ liệu trên thanh địa chỉ trình duyệt. Điều này có nghĩa là dữ liệu có thể được nhìn thấy và sử dụng bởi người dùng khác. Vì vậy, chúng ta nên sử dụng phương thức POST khi cần bảo mật dữ liệu.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ kiến thức cơ bản về cách lấy dữ liệu từ form trong PHP. Chúng ta đã học về cách sử dụng phương thức POST để lấy dữ liệu, cũng như sự khác nhau giữa phương thức POST và GET.

Hy vọng những kiến thức này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm việc với form trong PHP. Để tìm hiểu thêm về các kiến thức liên quan, hãy truy cập COMDY – nơi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và tin tức về công nghệ.

Chúc bạn học tập vui vẻ và thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *