Học PHP Bài 20 – Vòng lặp For

Chào bạn thân yêu! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về vòng lặp trong PHP. Vòng lặp là một công cụ mạnh mẽ giúp chúng ta thực hiện các lệnh lặp đi lặp lại một cách hiệu quả. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng lặp for và cách sử dụng nó.

Học PHP Bài 20 - Vòng lặp For
Học PHP Bài 20 – Vòng lặp For

Vòng lặp for là gì?

Vòng lặp for là một cấu trúc lặp được sử dụng để thực hiện một khối lệnh nhiều lần. Nó thường được sử dụng khi chúng ta biết trước số lần lặp cụ thể. Vòng lặp for được xây dựng dựa trên ba phần quan trọng: điểm khởi đầu, điều kiện lặp và bước nhảy.

for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
  // Đoạn code được thực hiện trong vòng lặp
  // Ví dụ: In ra giá trị của biến $i
  echo $i;
}

Trong ví dụ trên, chúng ta khởi tạo biến $i với giá trị 1 và lặp cho đến khi $i nhỏ hơn hoặc bằng 10. Sau mỗi lần lặp, giá trị của $i được tăng lên 1 ($i++).

Với vòng lặp for, chúng ta có thể thực hiện nhiều công việc khác nhau như tính tổng, in ra các số chẵn hoặc lẻ, duyệt mảng, và nhiều hơn nữa. Hãy cùng điểm qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn.

Ví dụ 1: In ra các số từ 1 đến 10

for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
  echo $i;
}

Kết quả hiển thị trên màn hình sẽ là: 12345678910.

Ví dụ 2: In ra các số chẵn từ 1 đến 10

for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
  if ($i % 2 == 0) {
    echo $i;
  }
}

Kết quả hiển thị trên màn hình sẽ là: 246810.

Ví dụ 3: Tính tổng các số từ 1 đến 10

$total = 0;

for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
  $total += $i;
}

echo $total;

Kết quả hiển thị trên màn hình sẽ là: 55.

Kết luận

Với vòng lặp for, chúng ta có thể linh hoạt thực hiện các công việc lặp đi lặp lại một cách dễ dàng. Vòng lặp này được sử dụng phổ biến trong lập trình PHP để xử lý dữ liệu, duyệt mảng, tính toán và nhiều công việc khác.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về vòng lặp for và các khái niệm liên quan, hãy truy cập trang web COMDY để khám phá thêm nhiều kiến thức hữu ích.

Chúc bạn thành công trong việc học PHP!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *