Học PHP Bài 104 – Project thuần phần 13 Hoàn thiện trang Đăng Nhập

Học PHP Bài 104 – Project thuần phần 13 Hoàn thiện trang Đăng Nhập

Bạn có muốn tối ưu từ khóa cho trang Đăng Nhập trên website của mình? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách hoàn thiện phần Đăng Nhập và tối ưu từ khóa hiệu quả cho trang này. Hãy cùng COMDY ^COMDY tìm hiểu ngay!

Học PHP Bài 104 - Project thuần phần 13 Hoàn thiện trang Đăng Nhập
Học PHP Bài 104 – Project thuần phần 13 Hoàn thiện trang Đăng Nhập

Cải thiện trang Đăng Nhập

Hãy lắng nghe tôi tường thuật lại cuộc hội thoại giữa các tác giả để hiểu rõ vấn đề. Trong cuộc trò chuyện, họ đã nhắc đến việc cần hoàn thiện trang Đăng Nhập để người dùng được chuyển hướng đúng khi chưa đăng nhập.

Để tạo sự thuận tiện cho người dùng, chúng ta cần kiểm tra xem người dùng đã đăng nhập thành công hay chưa. Nếu đã đăng nhập thành công, chúng ta sẽ đưa họ tới trang chủ, ngay lập tức.

Tuy nhiên, nếu họ chưa đăng nhập và truy cập trực tiếp vào trang chủ, chúng ta phải đưa họ quay trở lại trang Đăng Nhập để thực hiện đăng nhập thành công mới vào được các trang khác.

Tối ưu từ khóa cho trang Đăng Nhập

Để tạo điểm tựa cho việc tối ưu từ khóa, chúng ta sẽ sử dụng các hàm và biến để kiểm tra sự tồn tại của các trường hợp.

Đầu tiên, chúng ta sử dụng hàm isset() để kiểm tra xem trường username đã tồn tại hay chưa. Nếu có tồn tại, chúng ta gán giá trị cho biến $username.

Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng biến $username để tạo ra một cái sân mới. Điều này có nghĩa là khi người dùng đăng nhập thành công, chúng ta sẽ tạo một cái sân để chứa thông tin đăng nhập này.

Nếu cái sân đã được tạo thành công, chúng ta sẽ gửi người dùng tới trang chủ.

Tạo chức năng xuất

Cuối cùng, chúng ta cần tạo chức năng xuất để người dùng có thể đăng nhập thành công. Điều này rất đơn giản và dễ dàng.

Hãy theo tôi để tôi hướng dẫn bạn từng bước. Đầu tiên, bạn cần vào trang Đăng Nhập và kiểm tra xem sổ sinh đã tồn tại hay chưa. Nếu đã tồn tại, chúng ta không cho phép họ truy cập vào trang Đăng Nhập nữa.

Nếu người dùng không đăng nhập thành công, chúng ta sẽ gửi họ tới trang lỗi “Win không cho phép truy cập”. Tuy nhiên, nếu người dùng đăng nhập thành công, chúng ta sẽ gửi họ tới trang Index.

Kết luận

Qua bài viết này, COMDY đã hướng dẫn bạn cách hoàn thiện trang Đăng Nhập và tối ưu từ khóa cho trang này. Đừng quên áp dụng những gì bạn đã học vào website của mình để tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *