Học PHP Bài 121 – Lập Trình OOP – Câu lệnh Public

Trong quá trình học lập trình PHP, chắc hẳn bạn đã gặp phải các khái niệm như “câu lệnh public” trong lập trình hướng đối tượng (OOP). Để giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài viết này.

Học PHP Bài 121 - Lập Trình OOP - Câu lệnh Public
Học PHP Bài 121 – Lập Trình OOP – Câu lệnh Public

Câu lệnh Public trong OOP – Tính chất của thuộc tính

Trước khi tạo ra các thuộc tính, chúng ta thường sử dụng câu lệnh “public”. Điều này khác biệt với câu lệnh “private” mà chúng ta đã tìm hiểu trước đó. Vậy sự khác biệt nằm ở đâu?

Khi sử dụng câu lệnh “public”, các thuộc tính sẽ có thể truy cập từ bất kỳ nơi nào, bất kể đó là trong nội bộ của class hay class con, hay thậm chí là bên ngoài các class. Điều này giúp chúng ta có thể truy cập và sử dụng các phương thức và thuộc tính một cách dễ dàng.

Ví dụ về sử dụng câu lệnh Public

Để minh họa cho cách sử dụng câu lệnh “public”, chúng ta sẽ xem xét một ví dụ đơn giản về động vật.

class DongVat {
    public $mat;
    public $mui;
    public $mieng;
    public $chan;
}

$conMeo = new DongVat();
$conMeo->mat = 'mat tron';
$conMeo->mui = 'mui cong';
$conMeo->mieng = 'mieng to';
$conMeo->chan = 'chan dai';

Trong ví dụ trên, chúng ta tạo ra một class “DongVat” với các thuộc tính là “mat”, “mui”, “mieng” và “chan” được khai báo public. Sau đó, chúng ta tạo ra một đối tượng mới là “conMeo” và gán giá trị cho các thuộc tính của nó.

Truy cập các thuộc tính sử dụng câu lệnh Public

Sử dụng câu lệnh “public”, chúng ta có thể truy cập và sử dụng các thuộc tính của đối tượng một cách dễ dàng từ bên ngoài class.

echo $conMeo->mat; // Output: mat tron
echo $conMeo->mui; // Output: mui cong
echo $conMeo->mieng; // Output: mieng to
echo $conMeo->chan; // Output: chan dai

Như bạn có thể thấy, chúng ta có thể truy cập và hiển thị giá trị của các thuộc tính “mat”, “mui”, “mieng” và “chan” của đối tượng “conMeo” một cách dễ dàng.

Kết luận

Hi vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về câu lệnh “public” trong lập trình OOP và cách sử dụng nó để truy cập và sử dụng các thuộc tính của đối tượng. Đây chỉ là một khái niệm cơ bản, trong các bài viết tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các khái niệm khác liên quan đến lập trình PHP.

Để biết thêm thông tin chi tiết về lập trình PHP và các khóa học hấp dẫn khác, hãy ghé thăm trang web COMDY.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *