Học PHP Bài 116 – Lập Trình OOP – Hàm rút gọn

Chào các bạn đến với bài học PHP tiếp theo của chúng ta! Hôm nay, chúng ta sẽ hướng dẫn về hàm rút gọn – một phần quan trọng trong lập trình hướng đối tượng.

Học PHP Bài 116 - Lập Trình OOP - Hàm rút gọn
Học PHP Bài 116 – Lập Trình OOP – Hàm rút gọn

Giới thiệu về hàm rút gọn

Hàm rút gọn (hay còn gọi là “setter” trong lập trình OOP) được sử dụng để gán giá trị cho các thuộc tính của một đối tượng. Điều này giúp chúng ta dễ dàng quản lý và truy cập các giá trị này.

Tạo đối tượng và gán giá trị

Đầu tiên, chúng ta cần tạo một class có tên là “siêu nhân”. Trong class này, chúng ta có hai thuộc tính là “tên” và “sức mạnh”.

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo một đối tượng là “siêu nhân” và gán giá trị cho hai thuộc tính này.

class SiêuNhân {
  public $tên;
  public $sức_mạnh;
}

$siêu_nhân = new SiêuNhân();
$siêu_nhân->tên = "Vuông Vắn";
$siêu_nhân->sức_mạnh = 100;

In ra giá trị của đối tượng

Bây giờ, chúng ta muốn in ra giá trị của đối tượng này. Đơn giản chỉ cần gọi các thuộc tính và in ra giá trị tương ứng.

echo "Tên siêu nhân: " . $siêu_nhân->tên . "<br>";
echo "Sức mạnh: " . $siêu_nhân->sức_mạnh . "<br>";

Kết quả sẽ là:

Tên siêu nhân: Vuông Vắn
Sức mạnh: 100

Tạo hàm rút gọn để gán giá trị

Để làm cho việc gán giá trị thuộc tính dễ dàng hơn, chúng ta có thể tạo một hàm rút gọn trong class. Ví dụ:

class SiêuNhân {
  public $tên;
  public $sức_mạnh;

  public function gánGiáTrị($tên, $sức_mạnh) {
    $this->tên = $tên;
    $this->sức_mạnh = $sức_mạnh;
  }
}

$siêu_nhân = new SiêuNhân();
$siêu_nhân->gánGiáTrị("Vuông Vắn", 100);

Kết luận

Như vậy, chúng ta đã học cách tạo đối tượng, gán giá trị và in ra giá trị của đối tượng bằng cách sử dụng hàm rút gọn trong lập trình PHP. Điều này giúp chúng ta quản lý và truy cập các giá trị thuộc tính một cách dễ dàng và thuận tiện.

Hãy thử áp dụng những kiến thức bạn đã học vào các bài tập và dự án thực tế của mình!

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về lập trình và các kiến thức liên quan, hãy ghé thăm trang web COMDY của chúng tôi. Chúng tôi cam kết cung cấp các nội dung chất lượng và hữu ích để giúp bạn trở thành một lập trình viên giỏi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *