Học PHP Bài 10 – Câu lệnh Print

Chào bạn đọc thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một câu lệnh mới trong PHP – câu lệnh Print. Đúng vậy, nếu bạn muốn hiển thị ra màn hình những gì mình muốn, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh echo. Hôm nay, chúng ta sẽ in ra chữ “Hello” và sau đó đóng câu lệnh này lại. Đơn giản như làm bánh trà đấy!

Học PHP Bài 10 - Câu lệnh Print
Học PHP Bài 10 – Câu lệnh Print

Sử dụng câu lệnh echo để in ra màn hình

Câu lệnh echo trong PHP được sử dụng để hiển thị các giá trị mong muốn lên màn hình. Bạn có thể dùng ví dụ để hiểu rõ hơn. Bây giờ, hãy xem ta có giá trị là bao nhiêu và giá trị kia là bao nhiêu. Nếu ta in ra “11” chữ cái là “Hai ba chữ” bằng câu lệnh echo, nó sẽ hiển thị là “năm”. Đơn giản như vậy!

Ví dụ khác, nếu ta in ra “12345”, nó cũng trả về “năm”. Nhưng thực ra, câu lệnh echo này bên trong nó luôn xã. Điều này có nghĩa là nó sẽ hiển thị tất cả những gì nằm bên trong nó. Còn trên dòng này sẽ có bao nhiêu ký tự, nếu ta count, sẽ là 5 ký tự. Dưới đây, dù có bao nhiêu ký tự và sử dụng câu lệnh này, nó sẽ đếm và đưa ra kết quả là một. Các bạn đã hiểu chưa? Quan trọng là hiểu được sự khác biệt của nó, vì sau này chúng ta sẽ học thêm và bắt đầu làm việc với những triệu đến mới.

Như vậy, câu lệnh Print không còn thiết thực như trước nữa. Bạn có thể vào đây và được giá đúng không? Câu lệnh bên này mới thấy cũng rồi, nhưng không còn cần thiết nữa.

Vậy là chúng ta đã đi qua bài học về câu lệnh Print trong PHP. Hy vọng rằng bạn đã hiểu và theo kịp! Hãy tiếp tục học và khám phá những điều thú vị tiếp theo với COMDY nhé!

Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong những bài viết sau!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *