04. Tạo khung dự án The Band | Dựng project base | Khóa học HTML, CSS cơ bản cho người mới bắt đầu

04. Tạo khung dự án The Band | Dựng project base | Khóa học HTML, CSS cơ bản cho người mới bắt đầu

Bạn đã từng nghe đến khái niệm “xây móng” cho một website chưa? Trong video trước đó, chúng ta đã phân tích xong các yếu tố cần thiết cho website của chúng ta. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng những móng đó. Quá trình này đơn giản nhưng rất hiệu quả khi chúng ta bắt đầu làm một công việc. Chúng ta sẽ phân tích những gì cần làm và mất bao lâu để hoàn thành. Mình sẽ chia nhỏ công việc ra thành nhiều phần nhỏ để dễ dàng xử lý. Tuy nhiên, hãy lắng nghe mình khi mình nói rằng học cách làm việc là một quá trình khoa học và chuyên nghiệp. Chúng ta cần có tư duy gấp con còn ở con đường sau này. Điều quan trọng là chúng ta phải làm tốt từ các công việc nhỏ trước khi có thể làm được công việc lớn. Hãy bắt đầu và tạo ra một khung dự án cho The Band.

04. Tạo khung dự án The Band | Dựng project base | Khóa học HTML, CSS cơ bản cho người mới bắt đầu
04. Tạo khung dự án The Band | Dựng project base | Khóa học HTML, CSS cơ bản cho người mới bắt đầu

Tạo khung dự án

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một thẻ HTML để chứa toàn bộ nội dung của chúng ta. Chúng ta gọi thẻ này là “wrapper”. Wrapper giống như một thùng chứa, nó chứa toàn bộ ứng dụng của chúng ta. Bạn có thể đặt tên wrapper theo cách bạn muốn, ví dụ như “rapper” hoặc “container”. Tại sao chúng ta cần một wrapper? Đơn giản là để chứa và sắp xếp các thành phần khác. Đây là một ví dụ về cách tạo wrapper bằng HTML:

<div class="rapper">
 <!-- Các thành phần sẽ được thêm vào đây -->
</div>

Tiếp theo, chúng ta sẽ thêm hai thành phần chính vào trong wrapper, đó là “header” và “main”.

Header

Thẻ header chứa các thông tin quan trọng về trang web của chúng ta. Thông thường, bạn sẽ đặt logo, menu và tiêu đề trang web ở trong phần này. Đây là cách tạo header trong wrapper của chúng ta:

<div class="rapper">
 <header>
  <!-- Logo, menu, tiêu đề và các thành phần khác -->
 </header>
</div>

Main

Thẻ main chứa nội dung chính của trang web. Ví dụ, bạn có thể đặt các phần tử như slider, danh sách bài viết, hình ảnh, video, v.v. trong phần này. Đây là cách tạo main trong wrapper của chúng ta:

<div class="rapper">
 <header>
  <!-- Logo, menu, tiêu đề và các thành phần khác -->
 </header>
 <main>
  <!-- Nội dung chính của trang web -->
 </main>
</div>

Xây dựng phần “photo”

Phần photo có thể bao gồm các hình ảnh hoặc slider để hiển thị nội dung trực quan cho người xem. Đối với ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng thẻ “div” kèm class “photo” để định vị phần này trong main:

<div class="rapper">
 <header>
  <!-- Logo, menu, tiêu đề và các thành phần khác -->
 </header>
 <main>
  <div class="photo">
   <!-- Hình ảnh hoặc slider -->
  </div>
 </main>
</div>

Hoàn thành khung dự án

Sau khi hoàn thành các bước trên, chúng ta đã xây dựng được khung dự án cho The Band. Dưới đây là cách tạo đầy đủ khung dự án:

<div class="rapper">
 <header>
  <!-- Logo, menu, tiêu đề và các thành phần khác -->
 </header>
 <main>
  <div class="photo">
   <!-- Hình ảnh hoặc slider -->
  </div>
  <!-- Các thành phần khác của main -->
 </main>
</div>

Rất tiện lợi, phải không? Chúng ta đã xây dựng được một khung dự án rồi đấy! Bạn có thể tự do thay đổi và thêm vào các thành phần khác cho khung dự án của mình. Hãy tiếp tục học và khám phá những phần nâng cao hơn trong các bài học tiếp theo.

Nếu bạn muốn xem kết quả của khung dự án, hãy sử dụng live-server hoặc mở trình duyệt và nhập địa chỉ “127.0.0.1:2500”. Bạn cũng có thể kiểm tra kết quả bằng cách mở công cụ kiểm tra trên trình duyệt của bạn.

Đây là phần xây dựng khung dự án của The Band. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào các phần khác để hoàn thiện trang web của chúng ta. Đừng quên kiên nhẫn và không ngừng học hỏi để trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực này!

Nguồn ảnh: COMDY

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập COMDY.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *