Unit Test là gì?

Unit Test là gì?

Unit Test là gì?

Unit Test là một loại kiểm thử phần mềm trong đó các đơn vị hoặc thành phần riêng lẻ của một phần mềm được kiểm tra. Mục đích là để xác nhận rằng mỗi đơn vị của mã phần mềm hoạt động như mong đợi.

Unit Test được thực hiện bởi các nhà phát triển trong quá trình phát triển (giai đoạn viết code) của một ứng dụng. Unit Test cô lập một đơn vị code và xác minh tính đúng đắn của nó. Một đơn vị có thể là một function, method, mô-đun hoặc đối tượng riêng lẻ.

Trong SDLC, STLC, V Model, Unit Test là mức thử nghiệm đầu tiên được thực hiện trước khi thử nghiệm tích hợp. Unit Test là một kỹ thuật kiểm tra WhiteBox thường được thực hiện bởi nhà phát triển. Mặc dù vậy, trong thực tế do thời gian hạn chế hoặc sự miễn cưỡng của các nhà phát triển trong việc kiểm thử, các kỹ sư QA cũng thực hiện Unit Test.

Tại sao nên sử dụng Unit Test?

Unit Test là rất quan trọng bởi vì các nhà phát triển phần mềm đôi khi cố gắng tiết kiệm thời gian bằng cách thực hiện các kiểm thử tối thiểu.

Đây là nguyên nhân dẫn đến chi phí sửa lỗi cao trong quá trình  kiểm tra hệ thống,  kiểm tra tích hợp và thậm chí thử nghiệm Beta sau khi ứng dụng được xây dựng.

Nếu Unit Test được thực hiện sớm trong quá trình phát triển phần mềm, thì cuối cùng nó sẽ giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Tại sao nên sử dụng Unit Test?

Dưới đây là những lý do chính để thực hiện kiểm thử đơn vị:

 1. Unit Test giúp sửa lỗi sớm trong chu kỳ phát triển và tiết kiệm chi phí.
 2. Nó giúp các nhà phát triển hiểu rõ code và cho phép họ thực hiện các thay đổi nhanh chóng.
 3. Unit Test được viết tốt có thể đóng vai trò như là tài liệu dự án.
 4. Unit Test giúp tái sử dụng lại mã dễ dàng. Di chuyển cả code và unit test của bạn sang dự án mới của bạn. Chỉnh sửa mã cho đến khi các bài kiểm tra chạy lại.

Cách thực hiện Unit Test

Để thực hiện Unit Test, các nhà phát triển viết một đoạn code để kiểm tra một chức năng cụ thể trong ứng dụng phần mềm.

Các nhà phát triển cũng có thể cô lập chức năng này để kiểm tra nghiêm ngặt hơn. Điều này cho thấy những phụ thuộc không cần thiết giữa chức năng đang được kiểm tra và các đơn vị khác để có thể loại bỏ các phụ thuộc.

Các nhà phát triển thường sử dụng framework để viết các trường hợp kiểm thử tự động cho Unit Test.

Unit Test có hai loại:

 • Thủ công.
 • Tự động.

Unit Test thường được tự động hóa nhưng vẫn có thể được thực hiện theo cách thủ công. Kỹ thuật phần mềm không ưu tiên cái này hơn cái kia nhưng tự động hóa được ưu tiên hơn. Cách tiếp cận thủ công để kiểm tra đơn vị có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn từng bước.

Theo cách tiếp cận tự động:

 • Một nhà phát triển viết một đoạn mã trong ứng dụng chỉ để kiểm tra chức năng. Sau đó, họ sẽ đưa ra bình luận và cuối cùng xóa mã kiểm tra khi ứng dụng được triển khai.
 • Một nhà phát triển cũng có thể cô lập chức năng để kiểm tra nó một cách nghiêm ngặt hơn. Đây là một thực hành Unit Test kỹ lưỡng hơn bằng cách sử dụng các Mocking. Việc cô lập mã giúp tiết lộ những phụ thuộc không cần thiết giữa mã đang được kiểm tra và các đơn vị hoặc không gian dữ liệu khác trong sản phẩm. Những phụ thuộc này sau đó có thể được loại bỏ.
 • Một nhà phát triển thường sử dụng framework cho Unit Test để viết các trường hợp kiểm thử tự động. Sử dụng framework tự động hóa, nhà phát triển viết các điều kiện vào bài kiểm tra để xác minh tính đúng đắn của mã. Trong quá trình thực thi các trường hợp kiểm thử, framework ghi lại các trường hợp kiểm thử không thành công. Nhiều framework cũng sẽ tự động gắn cờ và báo cáo, tổng kết những trường hợp thử nghiệm không thành công này. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của lỗi, framework có thể tạm dừng thử nghiệm tiếp theo.
 • Quy trình công việc của Unit Test là 1) Tạo các trường hợp kiểm thử 2) Xem lại / Làm lại 3) Đường cơ sở 4) Thực hiện các trường hợp kiểm thử.

Các công cụ Unit Test

Có một số framework tự động có sẵn để hỗ trợ Unit Test. Chúng tôi sẽ cung cấp một vài ví dụ dưới đây:

 1. Junit: Junit là một công cụ kiểm tra miễn phí sử dụng được sử dụng cho ngôn ngữ lập trình Java. Nó cung cấp các khẳng định để xác định phương pháp kiểm tra.
 2. xUnit: xUnit là một công cụ Unit Test ra đời sau nhưng hỗ trợ rất nhiều tính năng tuyệt vời và được sử dụng trong .NET.
 3. NUnit: NUnit là công cụ được sử dụng rộng rãi trong .NET. Nó là một công cụ mã nguồn mở cho phép viết script theo cách thủ công. Nó hỗ trợ các bài kiểm tra theo hướng dữ liệu có thể chạy song song.
 4. JMockit: JMockit là công cụ Unit Test mã nguồn mở.
 5. EMMA: EMMA là một bộ công cụ mã nguồn mở để phân tích và báo cáo mã được viết bằng ngôn ngữ Java.
 6. PHPUnit: PHPUnit là một công cụ kiểm tra đơn vị cho lập trình viên PHP.

Đó chỉ là một số công cụ kiểm tra đơn vị có sẵn. Có rất nhiều công cụ Unit Test khác, đặc biệt là cho các ngôn ngữ C và Java, nhưng bạn chắc chắn sẽ tìm thấy một công cụ Unit Test cho nhu cầu lập trình của mình bất kể ngôn ngữ bạn sử dụng là gì.

Test Driven Development (TDD) & Unit Test

Unit Test trong TDD liên quan đến việc sử dụng rộng rãi các framework kiểm thử. Framework được sử dụng để tạo Unit Test tự động. Framework không phải là duy nhất cho TDD, nhưng chúng rất cần thiết cho nó. Dưới đây, chúng tôi xem xét một số điều mà TDD mang lại cho Unit Test:

 • Các bài kiểm tra được viết trước khi viết code.
 • Chủ yếu dựa vào các framework kiểm thử.
 • Tất cả các lớp trong ứng dụng đều được kiểm tra
 • Tích hợp nhanh chóng và dễ dàng được thực hiện.

Lầm tưởng về Unit Test

Những lầm tưởng dẫn đến một vòng luẩn quẩn như sau:

Lầm tưởng về Unit Test

Sự thật là Unit Test giúp tăng tốc độ phát triển.

Các lập trình viên nghĩ rằng Integration Testing sẽ bắt tất cả các lỗi và không cần thực hiện Unit Test. Sau khi các thành phần của hệ thống được tích hợp, các lỗi rất đơn giản có thể rất dễ dàng được tìm thấy và sửa trong các đơn vị được kiểm tra sẽ mất rất nhiều thời gian để được truy tìm và sửa.

Ưu điểm của Unit Test

 • Các nhà phát triển muốn tìm hiểu chức năng được cung cấp bởi một đơn vị và cách sử dụng nó có thể xem các test case của Unit Test để có được hiểu biết cơ bản về hệ thống.
 • Unit Test cho phép lập trình viên tái cấu trúc lại mã sau đó và đảm bảo rằng mô-đun vẫn hoạt động chính xác (tức là Kiểm tra hồi quy). Quy trình này là viết các trường hợp kiểm thử cho tất cả các chức năng và phương thức để bất cứ khi nào thay đổi gây ra lỗi, nó có thể nhanh chóng được xác định và sửa chữa.
 • Do tính chất mô-đun của Unit Test, chúng ta có thể kiểm tra các phần của dự án mà không cần đợi người khác hoàn thành.

Nhược điểm của Unit Test

 • Không thể được mong đợi Unit Test bắt hết mọi lỗi trong một chương trình.
 • Bản chất của Unit Test là tập trung vào một đơn vị mã. Do đó, nó không thể bắt các lỗi tích hợp hoặc lỗi cấp hệ thống rộng.

Nên sử dụng Unit Test cùng với các hoạt động thử nghiệm khác.

Unit test best practice

 • Các trường hợp kiểm thử (test case) phải độc lập. Trong trường hợp có bất kỳ cải tiến hoặc thay đổi nào về yêu cầu, các trường hợp kiểm thử sẽ không bị ảnh hưởng.
 • Chỉ kiểm tra một mã tại một thời điểm.
 • Tuân theo các quy ước đặt tên rõ ràng và nhất quán cho các bài kiểm tra đơn vị của bạn
 • Trong trường hợp thay đổi mã trong bất kỳ mô-đun nào, hãy đảm bảo có một Trường hợp kiểm tra đơn vị tương ứng cho mô-đun và mô-đun vượt qua các bài kiểm tra trước khi thay đổi việc triển khai
 • Các lỗi được xác định trong quá trình thử nghiệm đơn vị phải được sửa trước khi tiếp tục giai đoạn tiếp theo trong SDLC
 • Áp dụng phương pháp “kiểm tra như mã của bạn”. Bạn càng viết nhiều mã mà không kiểm tra, bạn càng có nhiều đường dẫn để kiểm tra lỗi.
Unit test best practice

Kết Luận

Unit Test được định nghĩa là một kiểu kiểm thử phần mềm trong đó các đơn vị (function, method) hoặc thành phần riêng lẻ của một phần mềm được kiểm tra.

Như bạn thấy, có thể có rất nhiều liên quan đến Unit Test. Nó có thể phức tạp hoặc khá đơn giản tùy thuộc vào ứng dụng đang được thử nghiệm và các chiến lược, công cụ và triết lý thử nghiệm được sử dụng. Unit Test luôn cần thiết ở một số cấp độ. Đó là một điều chắc chắn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *