Hướng dẫn cách đổi tên bảng trong SQL Server

Việc đổi tên bảng trong SQL server là thường xuyên xảy ra và được áp dụng. Mục đích là xác thực chủ đề, nội chung chính của bảng đó liên quan về mảng nào. Vậy thì cách đổi tên bảng trong SQL server như thế nào? Cùng Comdy.vn tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau đây nhé.

Hướng dẫn cách đổi tên bảng trong SQL Server

Cách đổi tên bảng trong SQL Server
Hướng dẫn chi tiết cách đổi tên bảng trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách đổi tên bảng trong SQL Server bằng Transact SQL và SQL Server Management Studio.

Đổi tên bảng SQL bằng Transact SQL

SQL Server không có bất kỳ câu lệnh nào trực tiếp đổi tên bảng. Tuy nhiên, nó cung cấp cho bạn một stored procedure có tên sp_rename cho phép bạn thay đổi tên của một bảng.

Sau đây là cú pháp của việc sử dụng stored procedure sp_rename để thay đổi tên của một bảng:

EXEC sp_rename 'old_table_name', 'new_table_name'

Lưu ý rằng cả tên cũ và tên mới của bảng có tên được thay đổi phải được đặt trong cặp dấu ngoặc đơn.

Hãy xem ví dụ đổi tên table trong sql sau:

Đầu tiên, hãy tạo một bảng mới có tên sales.contr để lưu trữ dữ liệu của hợp đồng mua bán:

CREATE TABLE sales.contr (
  contract_no INT IDENTITY PRIMARY KEY,
  start_date DATE NOT NULL,
  expired_date DATE,
  customer_id INT,
  amount DECIMAL (10, 2)
); 

Thứ hai, sử dụng stored procedure sp_rename để đổi tên bảng sales.contr thành contracts trong lược đồ sales:

EXEC sp_rename 'sales.contr', 'contracts';

SQL Server trả về thông báo sau:

Caution: Changing any part of an object name could break scripts and stored procedures.

Tuy nhiên, nó đã đổi tên bảng thành công.

Đổi tên bảng bằng SQL Server Management Studio

Đổi tên bảng bằng SQL Server Management Studio
SQL Server Management Studio cung cấp chức năng đổi tên bảng

Một cách khác để đổi tên table trong sql là sử dụng chức năng do SQL Server Management Studio cung cấp.

Ví dụ sau minh họa cách đổi tên bảng product_history thành product_archive.

 • Đầu tiên, nhấp chuột phải vào tên bảng và chọn menu Rename.
 • Sau đó nhập tên mới của bảng, ví dụ product_archive và nhấn Enter.

Cách đổi tên server name SQL server

Để đổi tên của một SQL Server, bạn có thể sử dụng SQL Server Management Studio (SSMS) hoặc Transact-SQL (T-SQL). Dưới đây là cách thực hiện mà bạn có thể tham khảo:

Sử dụng SQL server Management Studio

 • Mở SQL Server Management Studio:

Mở SSMS và kết nối vào SQL Server với tư cách người quản trị.

 • Mở New Query Window:

Mở một cửa sổ truy vấn mới.

 • Chạy truy vấn đổi tên: 

Sử dụng câu lệnh sp_dropserver và sp_addserver để đổi tên server:

— Đổi tên server
EXEC sp_dropserver ‘OldServerName’;
GO
EXEC sp_addserver ‘NewServerName’, ‘local’;
GO

 • Khởi động lại SQL Server:

Sau khi chạy truy vấn, bạn có thể cần khởi động lại SQL Server để thay đổi có hiệu lực.

Sử dụng Transact-SQL (T-SQL)

Nếu bạn muốn thực hiện thủ công, bạn cũng có thể sử dụng các câu lệnh T-SQL trực tiếp.

 • Mở New Query Window:

Mở một cửa sổ truy vấn mới.

 • Chạy truy vấn đổi tên:

Sử dụng câu lệnh sp_dropserver và sp_addserver:

— Đổi tên server
EXEC sp_dropserver ‘OldServerName’;
GO
EXEC sp_addserver ‘NewServerName’, ‘local’;
GO

Lưu ý: Thay thế ‘OldServerName’ bằng tên hiện tại của server và ‘NewServerName’ bằng tên mới mà bạn muốn đặt.

 • Khởi động lại SQL Server:

Sau khi chạy truy vấn, bạn có thể cần khởi động lại SQL Server để thay đổi có hiệu lực.

Bạn cần biết rằng, việc đổi tên server có thể ảnh hưởng đến một số ứng dụng hoặc các kết nối đã thiết lập trước đó. Vì vậy hãy đảm bảo chắc chắn bạn thông báo cho các thành viên liên quan và kiểm tra ảnh hưởng trước khi thực hiện quyết định này.

Quy tắc đặt tên bảng trong SQL server là gì?

Quy tắc đặt tên bảng trong SQL server là gì
Quy tắc đặt tên bảng trong SQL server mà bạn cần biết

Tuân thủ theo quy tắc đặt tên bảng trong SQL Server giúp làm cho cơ sở dữ liệu của bạn dễ hiểu và duy trì. Dưới đây là một số quy tắc và gợi ý khi đặt tên bảng trong SQL Server mà bạn cần biết:

Chọn tên mô tả

Chọn tên mô tả chức năng hoặc nội dung của bảng. Tránh sử dụng các tên không rõ ràng hoặc viết tắt mà không có ý nghĩa.

Sử dụng tiếng Anh

Sử dụng tiếng Anh để đặt tên bảng và cột để tạo ra một ngôn ngữ chung và dễ hiểu.

Không sử dụng từ khóa SQL

Tránh đặt tên bảng trùng với từ khóa SQL Server (ví dụ: SELECT, UPDATE, DELETE).

Sử dụng quy ước đặt tên

Sử dụng quy ước đặt tên như Camel Case (ví dụ: EmployeeDetails), Pascal Case (ví dụ: DepartmentList), hoặc Underscore (ví dụ: customer_orders).

Chọn một tên duy nhất

Mỗi bảng nên có một tên duy nhất trong cơ sở dữ liệu.

Tôn trọng quy ước của hệ thống

Nếu bạn đang làm việc trong một hệ thống có quy ước đặt tên cụ thể, hãy tuân thủ quy ước đó để giữ cho mã nguồn thống nhất.

Exec trong SQL server là gì?

Exec trong SQL server là gì
Exec là câu lệnh được sử dụng để thực thi một thủ tục lưu trữ, một truy vấn, hoặc một câu lệnh SQL khác

EXEC là viết tắt của EXECUTE. Đây là một câu lệnh được sử dụng để thực thi một thủ tục lưu trữ, một truy vấn, hoặc một câu lệnh SQL khác. Nó có thể được sử dụng để thực hiện các thủ tục lưu trữ, hàm, hoặc một chuỗi câu lệnh SQL tương tự.

Cú pháp: EXEC [schema_name.][procedure_name] [parameter1, parameter2, …];

Trong đó:

 • schema_name: Tên của schema nếu thủ tục hoặc truy vấn được đặt trong một schema cụ thể. (Không bắt buộc)
 • procedure_name: Tên của thủ tục lưu trữ hoặc truy vấn.
 • parameter1, parameter2, …: Các tham số cần được truyền vào nếu thủ tục hoặc truy vấn đó đặc tả các tham số.

Cách đổi tên database trong SQL như thế nào?

Để đổi tên một database trong SQL Server, bạn có thể sử dụng câu lệnh ALTER DATABASE.

Cú pháp:

ALTER DATABASE current_database_name
MODIFY NAME = new_database_name;

Một số lưu ý khi đổi tên database trong SQL như sau:

 • Tắt kết nối :

Trước khi thực hiện câu lệnh ALTER DATABASE, đảm bảo rằng không có kết nối đang sử dụng database đó. Bạn có thể sử dụng câu lệnh USE master; để đảm bảo rằng bạn đang ở trong database master trước khi thực hiện thay đổi.

 • Quyền:

Bạn cần có quyền ALTER cho database đó để thực hiện câu lệnh đổi tên.

 • Không thay đổi đường dẫn của data và log:

Câu lệnh ALTER DATABASE chỉ đổi tên database, không đổi các dường dẫn data và log. Nếu bạn muốn thay đổi dường dẫn, bạn cần sử dụng các tùy chọn khác hoặc thực hiện thủ công sau khi đổi tên.

 • Khởi động lại SQL Server:

Thậm chí sau khi bạn đổi tên database, có thể bạn cần khởi động lại SQL Server để thay đổi có hiệu lực hoặc thậm chí khởi động lại các ứng dụng và kết nối liên quan.

Hướng dẫn sửa tên cột trong SQL server đơn giản

Hướng dẫn sửa tên cột trong SQL server
Hướng dẫn cách sửa đổi tên cột trong SQL server đơn giản

Để sửa tên một cột trong SQL Server, bạn có thể sử dụng câu lệnh sp_rename hoặc sử dụng chức năng thiết kế trong SQL Server Management Studio (SSMS).

Cú pháp cơ bản:

sp_rename ‘table_name.old_column_name’, ‘new_column_name’, ‘COLUMN’;

hoặc

sp_rename ‘table_name.old_column_name’, ‘new_column_name’, ‘COLUMN’;

Schema trong SQL là gì?

Schema là khái niệm mới được đưa vào trong SQL server từ những năm 2005. Đây là một namespace dùng để gom nhóm các table có cùng chung đặc điểm để giúp dễ dàng cập, thay đổi, quản lý.

Trường hợp bạn không sử dụng Schema trong SQL thì nó sẽ lấy mặc định là DBO.

Kết lại

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của Comdy về cách đổi tên bảng trong SQL server. Hi vọng những kiến thức, thông tin trong bài viết này là bổ ích và ý nghĩa với mọi người. Xin cám ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *