Giới thiệu MySQL

Giới thiệu MySQL

Hướng dẫn này giúp bạn trả lời câu hỏi: MySQL là gì? Và cung cấp cho bạn lý do tại sao MySQL là cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới.

Để hiểu MySQL, trước tiên bạn cần hiểu cơ sở dữ liệu và SQL. Nếu bạn đã biết cơ sở dữ liệu và SQL, bạn có thể chuyển đến phần MySQL là gì.

Giới thiệu về cơ sở dữ liệu

Bạn xử lý dữ liệu mỗi ngày…

Khi bạn muốn nghe các bài hát yêu thích của mình, bạn mở danh sách phát từ điện thoại thông minh. Trong trường hợp này, danh sách phát là một cơ sở dữ liệu.

Khi bạn chụp ảnh và tải nó lên tài khoản của mình trên mạng xã hội như Facebook, thư viện ảnh của bạn là một cơ sở dữ liệu.

Khi bạn duyệt một trang web thương mại điện tử để mua giày dép, quần áo, v.v., bạn sử dụng cơ sở dữ liệu giỏ hàng.

Cơ sở dữ liệu ở khắp mọi nơi. Vậy cơ sở dữ liệu là gì? Theo định nghĩa, cơ sở dữ liệu chỉ đơn thuần là một tập hợp dữ liệu có cấu trúc.

Dữ liệu liên quan đến nhau về bản chất, ví dụ: một sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm và được liên kết với nhiều thẻ. Do đó, chúng ta sử dụng thuật ngữ cơ sở dữ liệu quan hệ (relational database).

Trong cơ sở dữ liệu quan hệ, chúng tôi lập mô hình dữ liệu như sản phẩm, danh mục, thẻ, v.v., bằng cách sử dụng bảng. Một bảng chứa các cột và hàng. Nó giống như một bảng tính.

Một bảng có thể liên quan đến một bảng khác bằng cách sử dụng mối quan hệ, ví dụ: mối quan hệ một-một và một-nhiều.

Bởi vì chúng ta xử lý một lượng lớn dữ liệu, chúng ta cần một cách để xác định cơ sở dữ liệu, bảng, v.v. và xử lý dữ liệu hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, chúng ta muốn biến dữ liệu thành thông tin.

Và đây là lúc SQL phát huy tác dụng.

SQL – ngôn ngữ của cơ sở dữ liệu quan hệ

SQL là viết tắt của Structured Query Language – ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc.

SQL là ngôn ngữ chuẩn hóa được sử dụng để truy cập cơ sở dữ liệu.

ANSI/SQL xác định tiêu chuẩn SQL. Phiên bản hiện tại của SQL là SQL:2016. Bất cứ khi nào chúng tôi đề cập đến tiêu chuẩn SQL, chúng tôi muốn nói đến phiên bản SQL hiện tại.

SQL bao gồm ba phần:

 1. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu bao gồm các câu lệnh giúp bạn định nghĩa cơ sở dữ liệu và các đối tượng của nó, ví dụ: table, view, trigger, stored procedure, v.v.
 2. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu chứa các câu lệnh cho phép bạn cập nhật và truy vấn dữ liệu.
 3. Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu cho phép bạn cấp quyền cho người dùng truy cập vào dữ liệu cụ thể trong cơ sở dữ liệu.

Bây giờ, bạn đã hiểu về cơ sở dữ liệu và SQL, và đã đến lúc trả lời câu hỏi tiếp theo…

MySQL là gì?

My là tên con gái của người đồng sáng lập MySQL, Monty Widenius.

Tên của MySQL là sự kết hợp của My và SQL, MySQL.

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho phép bạn quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ. Nó là phần mềm mã nguồn mở được hỗ trợ bởi Oracle. Nó có nghĩa là bạn có thể sử dụng MySQL mà không phải trả một xu nào. Ngoài ra, nếu muốn, bạn có thể thay đổi mã nguồn của nó để phù hợp với nhu cầu của mình.

Mặc dù MySQL là phần mềm mã nguồn mở, bạn có thể mua phiên bản giấy phép thương mại từ Oracle để nhận các dịch vụ hỗ trợ cao cấp.

MySQL khá dễ sử dụng so với các phần mềm cơ sở dữ liệu khác như Oracle Database hoặc Microsoft SQL Server.

MySQL có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau UNIX, Linux, Windows, v.v. Bạn có thể cài đặt nó trên máy chủ hoặc thậm chí trên máy tính để bàn. Bên cạnh đó, MySQL đáng tin cậy, có thể mở rộng và nhanh chóng.

Cách chính thức để phát âm MySQL là My Ess Que Ell, không phải My Sequel. Tuy nhiên, bạn có thể phát âm nó bất cứ điều gì bạn thích, ai quan tâm chứ?

Nếu bạn phát triển trang web hoặc ứng dụng web, MySQL là một lựa chọn tốt. MySQL là một thành phần thiết yếu của LAMP stack, bao gồm Linux, Apache, MySQL và PHP.

Cơ sở dữ liệu mẫu MySQL

Chúng tôi sử dụng cơ sở dữ liệu classicmodels làm cơ sở dữ liệu mẫu MySQL để giúp bạn làm việc với MySQL một cách nhanh chóng và hiệu quả. Cơ sở dữ liệu classicmodels là cơ sở dữ liệu bán lẻ các mô hình ô tô cổ. Nó chứa dữ liệu kinh doanh điển hình như khách hàng, sản phẩm, đơn hàng, chi tiết đơn hàng, v.v.

Chúng tôi sử dụng cơ sở dữ liệu mẫu này trong các hướng dẫn về MySQL của mình để minh họa các tính năng của MySQL từ các truy vấn đơn giản đến các stored procedure phức tạp.

Tải xuống cơ sở dữ liệu mẫu MySQL

Bạn có thể tải xuống cơ sở dữ liệu mẫu MySQL qua liên kết sau:

Tải xuống cơ sở dữ liệu mẫu của MySQL

Sau khi giải nén tệp sampledatabase.zip, bạn có thể tải cơ sở dữ liệu mẫu vào máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL bằng cách làm theo cách import cơ sở dữ liệu mẫu vào máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL và kiểm tra nó bằng cách sử dụng các câu lệnh SQL sau:

USE classicmodels;
SELECT * FROM customers;

Về cơ bản, các câu lệnh đó chuyển cơ sở dữ liệu hiện tại thành classicmodels và truy vấn dữ liệu từ bảng customers. Nếu bạn thấy dữ liệu khách hàng được trả về, bạn đã import thành công cơ sở dữ liệu mẫu vào máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL.

Lược đồ cơ sở dữ liệu mẫu MySQL

Lược đồ cơ sở dữ liệu mẫu MySQL bao gồm các bảng sau:

 • Customers: lưu trữ dữ liệu của khách hàng.
 • Products: lưu trữ danh sách các sản phẩm xe ô tô mô hình.
 • ProductLines: lưu trữ danh mục sản phẩm.
 • Orders: lưu trữ các đơn hàng do khách hàng đặt.
 • OrderDetails: lưu trữ các chi tiết đơn hàng cho mỗi đơn hàng.
 • Payments: lưu trữ các khoản thanh toán do khách hàng thực hiện dựa trên tài khoản của họ.
 • Employees: lưu trữ tất cả thông tin của nhân viên cũng như cơ cấu tổ chức như ai báo cáo cho ai.
 • Offices: lưu trữ dữ liệu cửa hàng.
Lược đồ cơ sở dữ liệu mẫu MySQL

Bạn có thể tải xuống sơ đồ ER của cơ sở dữ liệu mẫu MySQL ở định dạng PDF qua liên kết sau.

Tải xuống Sơ đồ cơ sở dữ liệu mẫu MySQL PDF A4

Chúng tôi khuyên bạn nên in sơ đồ ER ra và dán nó vào bàn làm việc để làm quen với lược đồ trong khi học MySQL.

Cách import cơ sở dữ liệu mẫu vào máy chủ MySQL

Bước 1

Tải xuống cơ sở dữ liệu classicmodels từ phần cơ sở dữ liệu mẫu MySQL.

Bước 2

Giải nén tệp đã tải xuống vào một thư mục tạm. Bạn có thể sử dụng bất kỳ thư mục nào bạn muốn. Để đơn giản, chúng ta sẽ giải nén tập tin vào thư mục C:temp.

Nếu bạn sử dụng hệ điều hành khác như macOS, Linux hoặc Unix, vui lòng giải nén nó vào bất kỳ thư mục nào bạn thích.

Bước 3

Kết nối với máy chủ MySQL bằng lệnh mysql. Chương trình mysql nằm trong thư mục bin của thư mục cài đặt MySQL.

> mysql -u root -p
Enter password: ********

Bạn sẽ cần nhập mật khẩu cho tài khoản người dùng root để đăng nhập.

Bước 4

Sử dụng lệnh source để tải dữ liệu vào MySQL Server:

mysql> source c:tempmysqlsampledatabase.sql

Bước 5

Sử dụng lệnh SHOW DATABASES để liệt kê tất cả cơ sở dữ liệu trong máy chủ hiện tại:

mysql> show databases;

Đầu ra sẽ giống như sau bao gồm cơ sở dữ liệu classicmodels mới được tạo:

+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| classicmodels   |
| information_schema |
| mysql       |
| performance_schema |
| sys        |
+--------------------+

Chúc bạn học MySQL vui vẻ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *