Học PHP Bài 92 – Project thuần phần 1: Tạo thư mục sản phẩm

Chào các bạn! Hôm nay chúng ta sẽ học về cách tạo thư mục sản phẩm trong PHP. Trong bài học này, chúng ta sẽ xóa các bài cũ và tạo lại từ đầu.

Đầu tiên, mình sẽ tạo một thư mục gốc có tên là “web bán hàng”. Bạn có thể đặt tên thư mục này tùy ý.

Tiếp theo, bên trong thư mục gốc, chúng ta sẽ tạo một thư mục con để chứa các hình ảnh của sản phẩm. Tên thư mục này có thể là “img”.

Trong thư mục “img”, chúng ta sẽ tạo một thư mục con khác có tên là “brodox”. Thư mục này sẽ chứa hình ảnh của sản phẩm.

Tiếp theo, để làm ví dụ, chúng ta sẽ tải về một số hình ảnh điện thoại từ internet. Các bạn có thể tải về các hình ảnh mà bạn thích, nhưng hãy chắc chắn rằng hình ảnh có định dạng vuông (.png).

Sau khi tải về, chúng ta sẽ đổi tên các hình ảnh để đảm bảo chúng có cùng định dạng (.png).

Cuối cùng, chúng ta sẽ lưu các hình ảnh vào thư mục “brodox”.

Vậy là chúng ta đã tạo xong các thư mục và lưu được hình ảnh sản phẩm.

Bài tiếp theo, chúng ta sẽ tạo các sản phẩm và hiển thị chúng ra màn hình. Hãy tiếp tục học để biết thêm chi tiết nhé!


That’s it! Như vậy chúng ta đã tạo thành công các thư mục và lưu hình ảnh sản phẩm trong dự án. Chúng ta đã hoàn thành phần 1 của dự án và sẽ tiếp tục vào phần 2 để tạo sản phẩm và hiển thị chúng ra màn hình.

Để biết thêm thông tin và học thêm về lập trình PHP, hãy truy cập COMDY, trang web chuyên về các bài học, tin tức và kiến thức về lập trình.

Hẹn gặp lại trong bài viết tiếp theo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *