Học PHP Bài 77 – Thêm dữ liệu MySQL

Chào các bạn! Trong bài trước, chúng ta đã học cách tạo một bảng dữ liệu trong database. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thêm dữ liệu cho bảng này. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết nhé!

Học PHP Bài 77 - Thêm dữ liệu MySQL
Học PHP Bài 77 – Thêm dữ liệu MySQL

Tạo dữ liệu cho bảng

Đầu tiên, hãy mở trình quản lý database mà bạn đã cài đặt. Sau đó, chọn phần cơ sở dữ liệu và dữ liệu web. Tìm đến bảng mà chúng ta đã tạo trong bài trước và nhấn vào xem chi tiết của nó.

Bảng này gồm 4 cột thông tin: ID, tài khoản, mật khẩu và level. Bây giờ, chúng ta sẽ thêm vào một dữ liệu mới cho bảng này.

  • Đầu tiên, chọn vào nút “Thêm mới” để tạo một tài khoản mới.
  • Điền thông tin tài khoản, mật khẩu và level cho tài khoản này.
  • Sau đó, nhấn “Thực hiện” để thêm dữ liệu vào bảng.

Đợi một lúc, nếu hiển thị thông báo thành công, có nghĩa là dữ liệu đã được thêm vào thành công. Hãy vào phần xem lại để kiểm tra.

Bạn sẽ thấy rằng một tài khoản mới đã được tạo ra. Hãy để ý đến cột ID, nó đã tự động tạo giá trị cho tài khoản. Điều này rất hữu ích trong việc phân biệt và quản lý dữ liệu của chúng ta.

Lưu ý khi thêm dữ liệu

Để thực hiện câu lệnh thêm dữ liệu, chúng ta sử dụng hàm “INSERT INTO”. Đầu tiên, hãy kết nối đến cơ sở dữ liệu bằng biến “con”. Tiếp theo, chúng ta gọi bốn biến này để gán vào bốn cột dữ liệu trong bảng.

Lưu ý rằng các biến này đại diện cho bốn cột trong bảng. Ví dụ, biến “$ID” sẽ gán vào cột ID, biến “$tai_khoan” sẽ gán vào cột tài khoản, và cứ như vậy.

Cuối cùng, chúng ta sử dụng câu lệnh “mysqli_query” để thực thi câu lệnh gán dữ liệu. Nếu không có lỗi xuất hiện, câu lệnh này đã được thực thi thành công.

Kiểm tra dữ liệu

Sau khi chạy xong câu lệnh, chúng ta vào cơ sở dữ liệu và nhấn F5 để xem dữ liệu đã được thêm vào hay chưa.

Tuyệt vời! Dữ liệu đã được thêm vào bảng thành công và được tự động sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Bây giờ, bạn đã biết cách thêm dữ liệu vào bảng. Hãy thực hiện theo các bước trên và tạo nhiều tài khoản mới cho bảng của chúng ta. Đừng quên lưu lại và chạy lại file cần thiết để dữ liệu mới được tạo ra.

Trên đây là hướng dẫn thêm dữ liệu MySQL cho bảng của chúng ta. Trong bài tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách lấy dữ liệu từ bảng này. Hãy tiếp tục theo dõi nhé!

Đây là bài viết chia sẻ của COMDY – nơi chúng ta cùng nhau khám phá về công nghệ và phát triển kỹ năng lập trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *