Học PHP Bài 64 – Lọc IP

Chào mừng bạn đến với bài học PHP tiếp theo của chúng ta! Trong bài trước, chúng ta đã nắm được cách lọc các số nguyên trong PHP rồi đúng không? Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá cách lọc địa chỉ IP trong lập trình. Cùng tìm hiểu chi tiết nhé!

Học PHP Bài 64 - Lọc IP
Học PHP Bài 64 – Lọc IP

Địa chỉ IP là gì?

Trước khi đi sâu vào cách lọc IP, hãy cùng tìm hiểu về khái niệm này. IP, viết tắt của Internet Protocol, là một dạng số định danh cho các máy tính trong mạng. Nói cách khác, IP là địa chỉ của máy tính, giúp chúng ta xác định và kết nối với những máy tính khác trên cùng mạng.

Cách kiểm tra IP hợp lệ trong PHP

Giờ chúng ta sẽ đi vào phần thực hành! Đầu tiên, hãy xem qua ví dụ dưới đây về một địa chỉ IP:

127.0.0.1

Đây là một dạng số địa chỉ IP hợp lệ. Bây giờ, chúng ta sẽ kiểm tra xem nó có phải là địa chỉ IP hay không. Hãy sử dụng hàm filter_var() trong PHP nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một biến để lưu địa chỉ IP:

$ip = "127.0.0.1";

Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng hàm filter_var() và truyền biến $ip vào hàm này để kiểm tra:

if (filter_var($ip, FILTER_VALIDATE_IP)) {
    echo "Địa chỉ IP hợp lệ!";
} else {
    echo "Địa chỉ IP không hợp lệ!";
}

Nếu địa chỉ IP là hợp lệ, màn hình sẽ hiển thị thông báo “Địa chỉ IP hợp lệ!”. Ngược lại, nếu địa chỉ IP không hợp lệ, màn hình sẽ hiển thị thông báo “Địa chỉ IP không hợp lệ!”.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về cách lọc địa chỉ IP trong lập trình PHP. Bằng cách sử dụng hàm filter_var() và kiểm tra bằng FILTER_VALIDATE_IP, chúng ta có thể dễ dàng xác định xem một địa chỉ IP có hợp lệ hay không.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các khái niệm lập trình PHP khác, hãy ghé thăm website COMDY. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những kiến thức hữu ích về lập trình và nhiều thông tin bổ ích khác. Hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ kiến thức mới nào nhé!

Nguồn: COMDY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *