Học PHP Bài 63 – Lọc số nguyên

Học PHP Bài 63 – Lọc số nguyên

Chào các bạn! Hôm nay trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau học về cách lọc số nguyên trong PHP.

Học PHP Bài 63 - Lọc số nguyên
Học PHP Bài 63 – Lọc số nguyên

Phân biệt số nguyên

Số nguyên là những con số như 12345 hay 100 đúng không? Đó là những con số không có phần thập phân. Trước khi chúng ta bắt đầu, hãy tạo một biến để lưu một số nguyên nhé.

$soNguyen = 123;

Kiểm tra số nguyên

Để kiểm tra xem một biến có phải là số nguyên hay không, chúng ta có thể sử dụng hàm is_int(). Nếu biến đó là số nguyên, chúng ta sẽ thông báo cho người dùng biết. Nếu không phải số nguyên, chúng ta cũng sẽ thông báo tương ứng.

if (is_int($soNguyen)) {
    echo "Đây là số nguyên!";
} else {
    echo "Đây không phải là số nguyên!";
}

Nếu bạn chưa hiểu rõ lắm, không sao cả. Đơn giản chỉ cần viết đúng lệnh này và bạn sẽ có kết quả.

Kết luận

Đến đây, chúng ta đã học xong về cách lọc số nguyên trong PHP. Hy vọng rằng các bạn đã hiểu và áp dụng thành công.

Đừng lo lắng nếu bạn chưa nắm chắc. Cứ thử viết đúng và chạy thử lệnh này. Nếu đúng, chúng ta sẽ nhìn thấy thông báo “Đây là số nguyên”. Còn nếu không phải số nguyên, thì thông báo sẽ là “Đây không phải là số nguyên”.

Bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ học về cách lọc chuỗi. Đừng quên theo dõi nhé!

Được viết bởi COMDY

Xem thêm tại COMDY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *