Học PHP Bài 39 – Lấy dữ liệu Form phần 2

Chào các bạn thân yêu của COMDY! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài học về lấy dữ liệu từ Form trong PHP. Nếu bạn đang tập tành với PHP và muốn hiểu rõ về quy trình này, thì hãy tiếp tục đọc bài viết này nhé!

Học PHP Bài 39 -  Lấy dữ liệu Form phần 2
Học PHP Bài 39 – Lấy dữ liệu Form phần 2

Lấy dữ liệu từ Form

Trước khi bắt đầu, hãy nhớ rằng hôm trước chúng ta đã học về cách lấy dữ liệu từ Form. Tuy nhiên, chúng ta chỉ tập trung vào việc lấy dữ liệu khi người dùng nhập vào. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách lấy dữ liệu từ các phần tử trong Form mà người dùng chỉ có thể chọn mà không thể nhập.

Ví dụ, chúng ta có một Form với các phần tử kiểu radio button như sau:

<input type="radio" name="gender" value="male"> Nam
<input type="radio" name="gender" value="female"> Nữ

Chú ý rằng người dùng chỉ có thể chọn một giá trị, không thể nhập bằng tay. Khi người dùng chọn “Nam”, chúng ta muốn lấy giá trị là “nam”. Tương tự, khi người dùng chọn “Nữ”, chúng ta muốn lấy giá trị là “nữ”.

Lấy dữ liệu từ radio buttons

Để lấy dữ liệu từ các radio buttons, chúng ta cần sử dụng tên chung cho tất cả các radio buttons trong cùng một nhóm. Trong ví dụ trên, chúng ta đặt tên là “gender” cho các radio buttons. Tiếp theo, chúng ta sử dụng PHP để lấy giá trị được chọn.

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một Form với thuộc tính action là URL đích mà chúng ta muốn gửi dữ liệu đến, và methodget hoặc post, tùy thuộc vào cách chúng ta muốn gửi dữ liệu. Ví dụ, chúng ta chọn method="get".

<form action="/" method="get">
  ...
  <input type="radio" name="gender" value="male"> Nam
  <input type="radio" name="gender" value="female"> Nữ
  ...
  <input type="submit" value="Gửi">
</form>

Tiếp theo, khi người dùng nhấn vào nút “Gửi”, chúng ta muốn hiển thị dữ liệu được chọn lên màn hình. Để làm điều này, chúng ta cần sử dụng PHP để lấy giá trị của radio button mà người dùng đã chọn.

<?php
$gender = $_GET["gender"];
echo "Giới tính: " . $gender;
?>

Lúc này, khi người dùng chọn “Nam” và nhấn nút “Gửi”, chúng ta sẽ nhìn thấy màn hình hiển thị “Giới tính: nam”. Tương tự, nếu người dùng chọn “Nữ”, màn hình sẽ hiển thị “Giới tính: nữ”.

Tổng kết

Trong bài này, chúng ta đã học về cách lấy dữ liệu từ các phần tử trong Form mà người dùng chỉ có thể chọn mà không thể nhập. Chúng ta đã tìm hiểu cách lấy giá trị được chọn từ các radio buttons và hiển thị nó lên màn hình.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các phần tử trong Form và cách xử lý dữ liệu từ chúng, hãy truy cập COMDY để khám phá thêm nhiều kiến thức bổ ích!

Đó là tất cả cho bài học hôm nay. Hy vọng rằng bạn đã hiểu rõ về cách lấy dữ liệu từ Form trong PHP. Hãy tiếp tục học tập và phát triển kỹ năng của mình. Chúc bạn thành công!

Ảnh minh họa do COMDY cung cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *