Học PHP Bài 25 – Function

Chào các bạn! Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về function (hàm) trong PHP. Function là một khái niệm quen thuộc và quan trọng trong lập trình. Bạn có thể hiểu function như một chương trình con có khả năng thực hiện một công việc cụ thể.

Trước khi bắt đầu, mình muốn nhớ lại với các bạn về bài học function ở bài trước. Chúng ta đã học cách khai báo và sử dụng function trong PHP. Đôi khi, khi người khác sử dụng thuật ngữ “hàm”, chúng ta sẽ không quen, nhưng đừng lo, chúng ta chỉ cần nắm vững ý nghĩa của nó và chúng ta sẽ hiểu hơn về tác dụng của nó ở bài này.

Để bắt đầu, hãy tạo một hàm đơn giản. Ví dụ, chúng ta muốn tạo một hàm để hiển thị lời chào. Mình sẽ đặt tên hàm này là “Xin chào”. Bên trong hàm, chúng ta chỉ cần viết lệnh “echo” để hiển thị câu lệnh này thôi. Nó chỉ là một chức năng rất đơn giản. Vậy, chúng ta hãy tạo một hàm như sau:

function Xin_chao() {
  echo "Xin chào!";
}

Giờ chúng ta hãy gọi hàm này ra để xem kết quả. Để gọi một hàm, chúng ta chỉ cần viết tên của nó sau đó là dấu ngoặc đơn. Vậy, để gọi hàm “Xin_chao”, chúng ta chỉ cần viết:

Xin_chao();

Nếu bạn chưa hiểu, không cần quá lo lắng. Bài này khá dễ hiểu, bạn chỉ cần thực hành nhiều hơn để nắm vững kiến thức. Hãy tạo và thử nghiệm các ví dụ khác nhé!

Ở phần này, chúng ta đã học cách truyền tham số vào hàm. Tham số là các giá trị mà chúng ta truyền vào hàm để thực hiện một công việc nào đó. Chúng ta có thể truyền một hoặc nhiều tham số vào hàm. Ví dụ, chúng ta có thể tạo một hàm có một tham số và một hàm có hai hoặc nhiều tham số. Dưới đây là một ví dụ về cách truyền một tham số vào hàm:

function Xin_chao($ten) {
  echo "Xin chào, $ten!";
}

Để truyền giá trị vào hàm, chúng ta chỉ cần thêm giá trị đó sau tên hàm khi gọi. Ví dụ, nếu chúng ta muốn gọi hàm “Xin_chao” và truyền giá trị “Hùng” vào, chúng ta chỉ cần viết:

Xin_chao("Hùng");

Giờ chúng ta hãy tạo một ví dụ khác. Tôi sẽ tạo một hàm “Tong” để thực hiện phép cộng. Ví dụ này cho thấy cách truyền hai tham số:

function Tong($a, $b) {
  $tong = $a + $b;
  echo "Tổng của $a và $b là: $tong";
}

Với ví dụ này, chúng ta có thể truyền bất kỳ giá trị nào và hàm sẽ trả về kết quả phép cộng của chúng. Hãy thử gọi hàm này và chuyển giá trị 10 và 20 vào để xem kết quả:

Tong(10, 20);

Bạn có thể thay đổi giá trị của các biến $a$b để thực hiện các phép toán khác nhau. Thử và khám phá thêm nhé!

Điều quan trọng cần nhớ là chúng ta có thể cung cấp giá trị mặc định cho các tham số của hàm. Điều này có nghĩa là nếu người dùng không truyền giá trị nào cho một tham số, hàm sẽ sử dụng giá trị mặc định đã được định nghĩa. Đây là một ví dụ để minh họa:

function Tong($a = 0, $b = 0) {
  $tong = $a + $b;
  echo "Tổng của $a và $b là: $tong";
}

Trong ví dụ này, chúng ta đã định nghĩa giá trị mặc định của các biến $a$b là 0. Vì vậy, nếu chúng ta gọi hàm Tong mà không truyền giá trị nào, hàm sẽ sử dụng giá trị mặc định là 0. Hãy thử gọi hàm và xem kết quả:

Tong();

Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể truyền giá trị cho các tham số này khi gọi hàm. Ví dụ:

Tong(10, 20);

Như vậy, chúng ta đã học về function và cách truyền tham số trong PHP. Điều này chỉ là những ví dụ cơ bản, nhưng chúng ta có thể tạo ra rất nhiều loại hàm khác nhau như phép trừ, phép nhân hay phép chia. Tùy thuộc vào nhu cầu của chúng ta, chúng ta có thể tạo nhiều hàm khác nhau. Hãy thực hành nhiều và khám phá thêm!

Đừng quên ghé thăm website của chúng tôi COMDY để tìm hiểu thêm về lập trình và công nghệ thông tin. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất và hữu ích cho bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *