Học PHP Bài 21 – Vòng lặp Do While

Học PHP Bài 21 – Vòng lặp Do While

Xin chào các bạn! Trong bài trước, chúng ta đã học về vòng lặp while, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với vòng lặp Do While. Vòng lặp này có một số khác biệt so với vòng lặp while, và mình sẽ giải thích chi tiết cho các bạn.

Học PHP Bài 21 - Vòng lặp Do While
Học PHP Bài 21 – Vòng lặp Do While

Vòng lặp Do While là gì?

Vòng lặp Do While tương tự như vòng lặp while, nhưng có một điểm khác biệt quan trọng. Vòng lặp Do While sẽ thực thi chương trình ít nhất một lần trước khi kiểm tra điều kiện. Điều này có nghĩa là dù điều kiện không đúng, chương trình vẫn sẽ chạy ít nhất một lần.

Cú pháp của vòng lặp Do While

do {
  // Các câu lệnh thực thi
} while (điều kiện);

Ví dụ về vòng lặp Do While

Hãy xem ví dụ sau đây:

$x = 1;
do {
  echo "Giá trị của x là: " . $x . "<br>";
  $x++;
} while ($x <= 10);

Kết quả nhận được là:

Giá trị của x là: 1
Giá trị của x là: 2
Giá trị của x là: 3
...
Giá trị của x là: 10

Như bạn thấy, dù điều kiện $x <= 10 không đúng, chương trình vẫn chạy ít nhất một lần và in giá trị của biến x. Sau đó, nó tiếp tục chạy trong vòng lặp cho đến khi điều kiện không còn đúng nữa.

Với vòng lặp Do While, bạn có thể đảm bảo rằng chương trình của bạn sẽ được thực thi ít nhất một lần, bất kể điều kiện là đúng hay sai.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về vòng lặp và các khái niệm khác trong PHP, hãy ghé thăm trang web COMDY để có thêm nhiều hướng dẫn hữu ích.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ về vòng lặp Do While trong PHP. Hãy thực hành nhiều để làm quen với cú pháp và ứng dụng của nó. Đừng quên luôn kiểm tra điều kiện để tránh các vòng lặp vô hạn!

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Chúc bạn thành công trong việc học PHP!

Ảnh minh họa

Vòng lặp Do While

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *