Học PHP Bài 14 – Kiểm tra kiểu dữ liệu

Xin chào các bạn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cách kiểm tra kiểu dữ liệu trong PHP. Đây là một kỹ năng cơ bản mà bạn cần nắm vững để làm việc hiệu quả với ngôn ngữ lập trình này.

Học PHP Bài 14 - Kiểm tra kiểu dữ liệu
Học PHP Bài 14 – Kiểm tra kiểu dữ liệu

Kiểm tra kiểu dữ liệu của biến

Đầu tiên, hãy nhớ rằng trong PHP, chúng ta có thể tạo ra các biến với các kiểu dữ liệu khác nhau như số, chuỗi, và nhiều kiểu dữ liệu khác nữa. Vì vậy, việc kiểm tra kiểu dữ liệu của biến là rất quan trọng.

Để kiểm tra kiểu dữ liệu của biến, chúng ta sử dụng hàm gettype(). Hãy xem ví dụ sau:

$biến = "Hello Comdy";

kiểm tra kiểu dữ liệu của biến;

Kết quả sẽ là “string” (chuỗi).

Sử dụng hàm is_ để kiểm tra kiểu dữ liệu

Ngoài ra, PHP cung cấp cho chúng ta nhiều hàm hữu ích khác để kiểm tra kiểu dữ liệu của biến. Dưới đây là một số ví dụ:

 • is_int(): Kiểm tra xem biến có phải là kiểu số nguyên không.
 • is_float(): Kiểm tra xem biến có phải là kiểu số thực không.
 • is_string(): Kiểm tra xem biến có phải là kiểu chuỗi không.
 • is_array(): Kiểm tra xem biến có phải là kiểu mảng không.
 • is_bool(): Kiểm tra xem biến có phải là kiểu logic không.
 • is_null(): Kiểm tra xem biến có giá trị null không.

Ví dụ

Hãy xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn về cách sử dụng các hàm kiểm tra kiểu dữ liệu trong PHP:

$biến_1 = 10;
$biến_2 = "Comdy";
$biến_3 = [1, 2, 3];
$biến_4 = true;

if (is_int($biến_1)) {
  echo "Biến 1 là kiểu số nguyên.";
}

if (is_string($biến_2)) {
  echo "Biến 2 là kiểu chuỗi.";
}

if (is_array($biến_3)) {
  echo "Biến 3 là kiểu mảng.";
}

if (is_bool($biến_4)) {
  echo "Biến 4 là kiểu logic.";
}

Kết quả sẽ là:

Biến 1 là kiểu số nguyên.
Biến 2 là kiểu chuỗi.
Biến 3 là kiểu mảng.
Biến 4 là kiểu logic.

Kết luận

Trên đây là những kiến thức cơ bản về cách kiểm tra kiểu dữ liệu trong PHP. Việc nắm vững các kiểu dữ liệu và cách kiểm tra chúng sẽ giúp bạn viết mã PHP chính xác và hiệu quả hơn.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về lập trình và các kiến thức liên quan, hãy ghé thăm website COMDY. Tại đây, chúng tôi cung cấp nhiều thông tin hữu ích và bổ ích cho bạn.

Hãy tiếp tục học tập và khám phá thêm về các kiểu dữ liệu trong PHP. Chúng ta sẽ gặp lại trong bài viết tiếp theo.

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *