Học PHP Bài 11 – Câu lệnh if else elseif

Học PHP Bài 11 – Câu lệnh if else elseif

Xin chào các bạn! Bài hôm nay chúng ta sẽ đi vào học về câu điều kiện trong PHP. Câu điều kiện là một phần quan trọng trong nhiều ngôn ngữ lập trình, bao gồm cả PHP. Việc nắm vững các câu điều kiện này sẽ giúp chúng ta xây dựng được những chương trình PHP linh hoạt và hiệu quả.

Học PHP Bài 11 - Câu lệnh if else elseif
Học PHP Bài 11 – Câu lệnh if else elseif

Câu lệnh if-else-elseif

Câu lệnh if-else-elseif là một trong những câu lệnh điều kiện cơ bản trong PHP. Được biểu diễn bằng cách sử dụng từ khóa if, else, và elseif, câu lệnh này giúp chúng ta kiểm tra điều kiện và thực hiện các hành động khác nhau dựa trên kết quả điều kiện đó.

Về cú pháp, câu lệnh if-else-elseif sẽ có dạng như sau:

if (điều kiện) {
  // Thực hiện hành động nếu điều kiện đúng
} elseif (điều kiện khác) {
  // Thực hiện hành động nếu điều kiện khác đúng
} else {
  // Thực hiện hành động nếu không có điều kiện nào đúng
}

Trong đó, bạn có thể sử dụng nhiều câu lệnh elseif tùy vào số lượng điều kiện cần kiểm tra. Khi một điều kiện đúng, chỉ có một hành động của câu lệnh if-else-elseif sẽ được thực hiện.

Ví dụ về câu lệnh if-else-elseif

Hãy xem qua một ví dụ đơn giản để hiểu rõ hơn về câu lệnh if-else-elseif trong PHP. Giả sử chúng ta có một biến $a có giá trị là 15, và chúng ta muốn kiểm tra giá trị của biến đó.

$a = 15;

if ($a > 10) {
  echo "Biến $a là một số lớn hơn 10";
} elseif ($a < 10) {
  echo "Biến $a là một số nhỏ hơn 10";
} else {
  echo "Biến $a bằng 10";
}

Kết quả của đoạn mã trên sẽ là “Biến $a là một số lớn hơn 10″, vì giá trị của biến $a là 15, thỏa mãn điều kiện $a > 10. Các bạn có thể thay đổi giá trị của biến $a để kiểm tra kết quả cho các điều kiện khác nhau.

Tổng kết

Trên đây là những kiến thức cơ bản về câu lệnh if-else-elseif trong PHP mà chúng ta cần nắm vững. Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã hiểu cách sử dụng câu lệnh if-else-elseif và áp dụng vào việc lập trình PHP của mình.

Nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng lập trình PHP, hãy tiếp tục theo dõi các bài viết tiếp theo trên trang web COMDY. Chúc các bạn học tốt và thành công trong việc xây dựng các ứng dụng PHP!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *